De genadeloze voortgang van de tijd verwoest zelfs de meest rooskleurige gedachtenis | column Jean Pierre Rawie

De stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek (CPNB) organiseert sinds 1932 de Nationale Boekenweek. Dat feestelijke evenement heeft ieder jaar een bepaald thema, dat meestal van een tenenkrommende lulligheid is, maar waar alle boekhandelaren en organisaties van literaire evenementen steevast geestdriftig in meegaan.

Jean Pierre Rawie.

Jean Pierre Rawie. Foto: Marcel Jurian de Jong

Dit keer heeft men gekozen voor ‘Eerste Liefde’. Daar zal minder gelazer van komen, moeten ze bij de CPNB gedacht hebben, dan van ‘De Moeder De Vrouw’, het onderwerp van drie jaar geleden, toen de femineuses ertegen te hoop liepen, temeer waar zowel het Boekenweekgeschenk als -essay geschreven was door een man. Bovendien vonden de onverzoenlijke dames de vereenzelviging van ‘de vrouw’ met ‘de moeder’ veel te rolbevestigend; waarom niet ‘de vrouw als arts of als postbode’? Het is ook nooit goed.

Nieuws

menu