Gemeente en provincie werpen kleine reddingsboei richting klassieke muziek Groningen

Jonge musici concerteren tijdens het Peter de Grote Festival. Het festival krijgt ook de komende vier jaar geld uit Groningen.

De colleges van gemeente en provincie willen de klassieke muziek in Groningen breed blijven steunen, maar niet zo breed en ruimhartig als de sector wenst en hoopt.

Dat blijkt uit de nieuwe cultuurnota’s die wethouder Paul de Rook en gedeputeerde Mirjam Wulfse donderdag hebben gepresenteerd. Met geld voor het Haydn Jeugd Strijkorkest en het Peter de Grote Festival wordt een gevreesde kaalslag in de klassieke muziek in Groningen deels voorkomen.

De reddingsboei is te klein voor het Luthers Bach Ensemble en festival Soundsofmusic. Voor deze twee muziekorganisaties is de komende vier jaar geen structureel geld beschikbaar. De Rook en Wulfse denken dit verlies te compenseren door een nieuwe (provinciale) regeling in het leven te roepen die moet zorgen voor vernieuwing in de klassieke muziek.

Met de steun voor het Haydn Jeugd Strijkorkest en het Peter de Grote Festival volgen gemeente en provincie een advies van de Kunstraad Groningen. Afgelopen zomer zette deze raad de organisaties nog in de wacht, omdat de beschikbare budgetten te krap bleken. Dat wordt nu deels rechtgetrokken, onder meer door minder Gronings geld beschikbaar te stellen voor instellingen die rechtstreeks door het rijk worden gefinancierd.

‘Stichting Beeldlijn te belangrijk om verloren te laten gaan’

Ook stichting Beeldlijn krijgt alsnog steun. Hoewel de Kunstraad deze organisatie voor de productie van documentaires eveneens op een B-lijst plaatste, vinden gemeente en provincie de functie van Beeldlijn te belangrijk om verloren te laten gaan. In ruil voor de steun wordt Beeldlijn gevraagd zich nadrukkelijker te bemoeien met het filmklimaat in Noord-Nederland.

De komende vier jaar wordt in Groningen extra aandacht besteed aan een betere betaling van kunstenaars. Dat leidt niet direct tot het beschikbaar stellen van meer subsidie, maar richt zich in eerste instantie op onderzoek, gesprekken en een vergroting van bewustwording. Voorts is het de bedoeling dat erfgoedinstellingen en kleine musea beter ondersteund worden. Daartoe wordt de oprichting van een provinciaal dienstencentrum onderzocht om vakkennis en menskracht makkelijker beschikbaar te maken.

‘Groningse cultuursector krijgt de stabiliteit die nu nodig is’

De gemeenten en provincie stellen de komende vier jaar 22 miljoen euro beschikbaar voor cultuur in Groningen. Het beleid is gericht op stabiliteit, vatten De Rook en Wulfse samen. Wethouder De Rook zegt dat de sector stabiliteit nodig heeft in een tijd waarin veel op de helling staat. ,,Er zijn wel veranderingen, zoals toetreding van beeldend kunstinitiatief Het Resort, maar de basis is stabiliteit.”

Wulfse vult aan: ,,Als sprake is van een pas op de plaats is dat een gedwongen pas op de plaats. De onzekerheid doet een enorm beroep op de sector. Het is heel fijn dat wij dan een stevige basis kunnen bieden.”

Nieuws

Meest gelezen

menu