Boos zijn op Groense Ster Duurzaam voor dwarszitten Welcome to the Village is onterecht. De vergunningen van de gemeente deugen gewoon niet

Dat Welcome to the Village dit jaar niet door kan gaan in de Groene Ster door een rechterlijke uitspraak, is geen verrassing. Het zat er aan te komen, al jarenlang, stelt verslaggever Patrick van ‘t Haar.

Welcome to the Village: omdat de vergunning niet de toets der kritiek niet doorstond, vindt het dit jaar niet plaats in de Groene Ster.

Welcome to the Village: omdat de vergunning niet de toets der kritiek niet doorstond, vindt het dit jaar niet plaats in de Groene Ster. Foto: Marcel van Kammen

De uitspraak van de rechter in Groningen waardoor Welcome to the Village (WttV) dit jaar niet in de Groene Ster gehouden kan worden, maakt een boel emoties los. Verdriet en teleurstelling bij de organisatoren die ondanks corona en alle moeilijkheden die dat met zich meebrengt toch een festival dachten te kunnen organiseren. Boosheid ook. Bij vrijwilligers en bezoekers van WttV, bij mensen in Leeuwarden die van de festivals houden.

Tegen alles

Maar het zorgt ook voor blijdschap, bij de mensen die achter Groene Ster Duurzaam staan. De actiegroep rond Theo van Gelder die strijdt tegen de festivals in het recreatiegebied onder het mom van natuurbescherming.

Jaar in jaar uit procedeert GSD tegen de vergunningen voor de festivals. Tegen de ontheffingen die worden verleend. Tegen de geluidsnormen. Tegen alles wat de festivals mogelijk maakt.

Je kan vraagtekens zetten bij de motieven van Van Gelder, die dichtbij het festivalterrein woont. Gaat het hem werkelijk om de bescherming van de flora en fauna in de Groene Ster? Is het het welzijn van de meervleermuis, de waterspitsmuis of de al jaren niet meer gesignaleerde porseleinhoen die hem drijft? Of wil hij gewoon geen hinder hebben van het geluid dat de festivals met zich meebrengen? Meewerken aan metingen bij hem thuis om te vast te stellen hoe ‘erg’ de geluidsoverlast is, doet Van Gelder niet. Een poging om alle partijen aan tafel te krijgen en goede afspraken te maken, mislukte al voordat het overleg vecht van start kon gaan.

Onterechte boosheid

De boosheid op de sociale media richting Van Gelder en Groene Ster Duurzaam is begrijpelijk. Maar niet terecht. Want het enige wat Groene Ster Duurzaam doet, is gebruik maken van hun rechten. Door procedures aan te spannen bij de rechtbank.

En regelmatig stelt de rechter hen, meestal achteraf, deels in het gelijk. Spreekt de rechter de gemeente Leeuwarden aan op onvolkomenheden in de vergunningen. Krijgt de gemeente van de rechter huiswerk mee om bij komende festivals kwalitatief betere vergunnigen af te geven. Worden de eindtijden van de festivals vervroegd op last van de rechter. Of worden er op het laatste moment andere aanpassingen gevraagd van de organisatoren om te voorkomen dat er een streep door hun festival wordt gezet.

24/7 geluid

Pijnlijk is het dat de gemeente Leeuwarden zelf verantwoordelijk is voor de oprichting van Groene Ster Duurzaam. Door in 2014 Psy-fi alle ruimte te geven voor een vijfdaags festival dat 24/7 geluid produceerde. Wat leidde tot een stroom van klachten. Uit Leeuwarden en omliggende dorpen. Klachten die in eerste instantie niet serieus genoeg genomen werden. En dát was de aanleiding voor Van Gelder en enkele anderen om Groene Ster Duurzaam op te richten.

,,Dit zagen we niet aankomen”, zei wethouder Hein Kuiken woensdag over de meest recente uitspraak van de rechter die de vergunning voor Welcome to the Village schorste. Een opmerking die verbazing oproept. Al in juli 2017 was bestuursrechter Ruud Vucsán helemaal klaar met de opeenvolgende rechtszaken. Hij gebood niet alleen alle partijen met elkaar om tafel te gaan zitten en te stoppen met procederen. Hij gaf ook aan dat de door Leeuwarden afgegeven vergunningen opnieuw rammelden. En waarschuwde dat er een moment zou komen dat een rechter een streep zou zetten door de vergunningen waardoor een festival niet door zou kunnen gaan.

En dan is er ook nog het rapport van de Rekenkamer over het Leeuwarder festivalbeleid. Het rapport uit augustus vorig jaar staat vol met kritische opmerkingen over de gemeente.

Framing

‘Een dwangmatige focus op geluid’, ‘niet transparant naar omgeving en raad’ en ‘weinig oor en oog voor de inbreng van betrokken burgers’ zijn enkele kwalificaties voor de opstelling van het college van b en w. ‘Hard hameren op eigen gelijk’, ‘het proberen onder rechterlijke uitspraken uit te komen’ en ‘tunnelvisie’ enkele andere.

In plaats van de kritiek te omarmen, ging het college in de tegenaanval. Niet gericht op de inhoud maar op de kwaliteit van het onderzoeksrapport. Er zou sprake zijn van ‘framing’ door de Rekenkamer. En de Rekenkamer zou met te weinig mensen hebben gesproken.

Vertrouwen

Leeuwarden profileert zich als festivalstad. Is de voormalige Culturele Hoofdstad van Europa. Maar blijkt niet in staat te zijn om ervoor te zorgen dat Welcome to the Village en Psy-fi ook daadwerkelijk een festival kunnen organiseren zonder steeds beperkt te worden in hun mogelijkheden. Geen vergunningen en ontheffingen te kunnen verlenen - al dan niet samen met de provincie - die de toets van de rechter volledig kunnen doorstaan.

Hoe ingewikkeld de wetten rond natuurbescherming en milieu ook mogen zijn, organisatoren van festivals moeten er op kunnen vertrouwen dat ze deugdelijke vergunningen krijgen. Zonder steeds bang te hoeven zijn dat een rechterlijke uitspraak hen op het laatste moment dwingt tot aanpassing of zelfs het afgelasten van een festival.

Dat de gemeente Leeuwarden daar na al die jaren daartoe niet in staat blijkt, is een reden om boos te zijn.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Cultuur
Festivals
menu