Jacques d'Ancona ziet Koefnoen Live in De Meenthe in Steenwijk. Theatershow ontaardt in geen enkel opzicht in een gemakzuchtige kopie van de televisieserie | recensie ★★★★☆

Hoe zat het ook nog maar met Koefnoen? Sinds september 2004 was het zestien seizoenen op tv. Met Paul Groot, Owen Schumacher en Jeremy Baker, onbetwistbaar sterk.

Paul Groot (links) en Owen Schumacher, verkeersregelaars in discussie.

Paul Groot (links) en Owen Schumacher, verkeersregelaars in discussie. Foto: Annemieke van der Togt

Hoewel, acteurs en cabaretiers van naam hadden ook een job aan amusement met een doordachte mix van cabaret, kolder, liedjes en satire. Het heet dat ze in die jaren 400 personages en situaties typeerden. En wat je misschien ook wil weten: het begrip komt uit het jiddisch en betekent zoiets als ‘voor niets.’ Noem het dwarse humor. De titel is daarmee niet verklaard...