Kan cabaretier Dolf Jansen het nog? Jacques d'Ancona vindt van wel | recensie ★★★★☆

De cabaretier/conferencier/presentator meldt dat ‘we wel zien hoe ver we komen.’ Kortom, dat ‘we doen wat we kunnen.’ Het is geen ingebouwde zekerheid. Dolf Jansen weet dat hij goed zit.

Dolf Jansen: ‘Veiligheid is meer dan een gevoel.’

Dolf Jansen: ‘Veiligheid is meer dan een gevoel.’

In zijn benadering van dingen is hij bereid tegen zijn ‘ondergrens’ aan te lopen. Een lijst met vragen paraat, gaat hij gesprekken aan met de zaal. Misschien is hem nooit verteld dat hij vrijwel de enige in zijn vakgebied is die dat kan. In zo’n 35 jaar is zijn slagvaardigheid een karakteristiek merk, die klemtonen op de laatste lettergreep in zijn intonatie.