Kunstraad Groningen vraagt om 'extra stapje' voor culturele instellingen

De Kunstraad Groningen roept de provincie en de gemeente op ‘extra stapje’ te zetten voor de culturele instellingen in Groningen.

De raad doet dat op zijn website vooruitlopend op de bekendmaking deze week van besluiten over de cultuurprogramma’s voor de komende vier jaar. Die besluiten zijn gebaseerd op uitgebrachte adviezen van de raad. ,,Alleen met extra middelen kan Groningen een brede en duurzame culturele sector in stand houden.”

Afgelopen zomer constateerde de raad een gebrek aan geld om alle positief beoordeelde instellingen te kunnen steunen. Met name de klassieke muziek in Groningen zou hierdoor geraakt worden. ,,Soms vielen ook kwalitatief goed presterende instellingen buiten de boot”, memoreert de raad.

Waarschuwing voor uitholling cultuursector

De raad stelt dat de extra middelen ook nodig zijn om de bedrijfsvoering van de cultuursector in Groningen duurzaam te houden. Het gaat daarbij vooral om een eerlijke honoraria. ,,Zonder extra middelen moeten instellingen hun plannen aanpassen óf kunnen ze geen reëel personeelsbeleid voeren. Daarmee holt de sector zichzelf verder uit,” aldus de raad.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Cultuur
menu