Leeuwarden te vlot met geld cultuur Noorden

Het Grand Theatre in Groningen. Foto: Archief DvhN.

Wethouder Sjoerd Feitsma van Leeuwarden heeft zich vergaloppeerd met zijn belofte over extra geld voor de cultuur in het Noorden.

Voor de muziek uit

Dat blijkt uit reacties op uitlatingen van Feitsma dat noordelijke overheden gezamenlijk jaarlijks 700.000 euro zouden willen uittrekken voor het programma We the North . Volgens Drenten en Groningers loopt Feitsma voor de muziek uit. De verantwoordelijke bestuurders in de twee provincies hebben nog geen definitief besluit genomen over het beschikbaar stellen van geld voor We the North .

Expermenteerregio

We the North is vorig jaar bedacht na een suggestie van de Raad voor Cultuur om landsdelen meer ruimte te geven voor het ontwikkelen van eigen cultuurbeleid. In de huidige situatie is het Rijk de belangrijkste regisseur. Volgens de cultuurraad is het in sommige gevallen wenselijk als de regio het voortouw neemt. De provincies Drenthe, Friesland en Groningen willen daartoe met de gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden een experimenteerregio vormen.

De plannen van We the North behelzen – naast extra geld – onder meer gelegenheidscoalities tussen culturele instellingen met en zonder rijkssubsidies, maar ook speciaal cultureel aanbod gericht op welzijn, zorg, onderwijs en bedrijfsleven. Daarnaast zou door de cultuursector in Drenthe, Friesland en Groningen op het gebied van public relations en marketing gezamenlijk opgetrokken kunnen worden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Cultuur
menu