Niet-kenners vinden het werk van Matthijs Röling ook mooi | column Jean Pierre Rawie

Zijn roem was hem natuurlijk vooruitgesneld, maar ik ontmoette Matthijs Röling voor het eerst in den vleze ruim veertig jaar geleden in het Groningse café Wolthoorn & Co.

Jean Pierre Rawie

Jean Pierre Rawie Foto: Marcel Jurian de Jong

Hij toefde daar in gezelschap van enige kornuiten en zijn toenmalige verloofde Fritzi Harmsen van Beek, met wie ik kort tevoren in Brussel had opgetreden. Ginds, op de ‘Derde en Laatste Nacht van de Poëzie’ had zij haar boeken vertoornd in het publiek geworpen, omdat zonder aanzien des persoons alle dichteressen stelselmatig werden uitgejouwd. Ik had daaromtrent heur gebelgdheid gedeeld, en kon sedertdien in haar ogen geen kwaad meer doen.