Minister Van Engelshoven: Steun aan instellingen helpt ook cultuurzzp'ers

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (D66) tijdens een een wetgevingsoverleg van de Tweede Kamercommissie voor OCW over corona en cultuur.

Een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt akkoord met het kabinetsvoorstel om de noodlijdende cultuursector met 300 miljoen euro extra te ondersteunen.

Dat bleek dinsdag tijdens wetgevingsoverleg met minister Ingrid van Engelshoven. In reactie op pleidooien van de PvdA, SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren om meer geld beschikbaar te stellen, wees Van Engelshoven erop dat de cultuursector ook op andere manieren wordt gesteund.

Zo ontvangen 70.000 cultuurinstellingen ongeveer 280 miljoen euro als tegemoetkoming voor schade door de coronacrisis en zijn bijna 1200 aanvragen voor ondersteuning reeds goedgekeurd. Voorts schieten fondsen te hulp en wordt ook elders naar oplossingen wordt gezocht, bijvoorbeeld in overleg van andere ministeries en gesprekken met gemeenten en provincies.

‘Dit is om de eerste maanden door te komen’

In aanloop naar het overleg was veel kritiek op het steunpakket, vooral omdat het voornamelijk gericht zou zijn op hulp aan grote, gesubsidieerde cultuurinstellingen. Het zou in omvang in het niet zou vallen bij de steun aan KLM terwijl de werkgelegenheid en met maatschappelijk belang groter zouden zijn. ,,Dit is om de eerste maanden door te komen”, aldus Van Engelshoven die van geen vergelijking wilde weten. Wel erkende ze dat het noodpakket dat nu is aangekondigd niet voldoende is om de sector door de coronacrisis te helpen.

Zorg over zwakke positie van zzp’ers probeerde de minister weg te nemen door te stellen dat hulp aan grote instellingen zoals bijvoorbeeld festival Oerol ervoor kan zorgen dat theatermakers weer opdrachten krijgen. ,,Doel van de maatregelen is de keten op gang houden en banen behouden.”

Hoop op aanvullende steun van provincies en gemeenten

In de hoop dat ook gemeenten en provincie met aanvullende steun komen, wil Van Engelshoven miljoenen uitrekken om de culturele infrastructuur verspreid in het land overeind te houden. Over hoe dit moet, wordt nog overlegd. ,,Als wij podia overeind kunnen houden, boeken zij voorstellingen van vrije producenten. Alles grijpt in elkaar.” SP-Kamerlid Peter Kwint is sceptisch over deze benadering. Ook Lodewijk Asscher (PvdA) en Niels van den Berge (GroenLinks) vragen zich af of het geld wel snel op de juiste plek terecht zal komen.

Het overleg leidde tot een aantal moties. De belangrijkste werden ingediend door Asscher en riepen op tot een verruiming van steun aan ‘creatieve werkers’, extra steun voor niet-gesubsidieerde makers en hulp aan provincies en gemeenten zodat lokale cutluurinstellingen niet omvallen. De Tweede Kamer stemt later over de moties.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Cultuur
menu