Moet er een grote schoonmaak komen in de steentijdarcheologie na de onthullingen over het bedrog van Tjerk Vermaning en Ad Wouters? Experts niet op één lijn

De vervalsingen door Tjerk Vermaning en Ad Wouters vragen om een grote schoonmaak binnen de Nederlandse steentijdarcheologie. Dat zeggen de auteurs van het boek Valsheid in gesteente, dat vrijdag is verschenen. Wat vinden hun collega’s?

Tjerk Vermaning in 1981 op zijn boot.

Tjerk Vermaning in 1981 op zijn boot. Foto Archief DvhN

Bij de presentatie van het boek in het Drents Museum in Assen herhaalde Frans de Vries, archeoloog uit Oosterwolde en de initiatiefnemer van Valsheid in geschrifte , zijn oproep: de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) moet het voortouw nemen bij de grote schoonmaak.