Niet alleen de grote jongens in de Groningse cultuur profiteren van het tweede coronahulppakket à 3,6 miljoen euro (maar ook de zzp'ers)

De gemeente Groningen kijkt voor de nieuwe ronde van coronasteun niet langer alleen naar de grote instellingen. Het door te sluizen extra rijksgeld à 3,6 miljoen euro krijgt een bredere verdeling.

Benjamin Herman tijdens Swingin' Groningen in 2013, het festival dat buiten de vaste subsidiestroom zit, maar nu wel coronacompensatie ontvangt.

Benjamin Herman tijdens Swingin' Groningen in 2013, het festival dat buiten de vaste subsidiestroom zit, maar nu wel coronacompensatie ontvangt. Foto: Siese Veenstra

Zo ligt er twee ton klaar voor opdrachten voor kunst in de openbare ruimte, waarmee kunstenaars aan werk worden geholpen. Er gaat een ton aan opdrachten naar ‘creatieve zzp’ers’ in de gemeentelijke organisatie zelf. Twee ton wordt gestopt in de ondersteuning van amateurkunst en het Noodfonds Culturele Ondernemers krijgt ruim zeven ton bijgeschreven.

Uniek ‘snelloket’ voor kleine projecten, dankzij grote instellingen

Daarnaast komt er een - landelijk uniek - snelloket voor kleinere culturele projecten. Dat snelloket zal anderhalve ton bevatten en wordt, buiten die 3,6 miljoen euro en de gemeentekas om, gebouwd door de grote Groningse, landelijk gesubsidieerde instellingen, als NNO, NNT/Guy & Roni en Grand Futura (Grand Theatre).

Nog steeds gaat ook in deze tweede sessie van overheidssteun het meeste geld naar de grote instellingen als SPOT (Stadsschouwburg en Oosterpoort), Forum en Groninger Museum. De gemeente steunt dus vooral zichzelf, kun je het verwijt al voelen aankomen. Wethouder Paul de Rook, die zowel cultuur als financiën ‘beheert’, heeft een eenvoudige tegenwerping. ,,Zonder geld van dit steunpakket te gebruiken, hadden we daar alle opgelopen tekorten als gemeente zelf moeten betalen.”

Die tekorten komen er tóch wel

Oftewel, dan zou er een nog steviger gat in de reguliere gemeentebegroting zijn geslagen. Het zijn dan ook de zalen, dus naast de grote complexen ook Vera en Simplon, die juist door dat ontbreken van publiek tegen een grote min aanlopen. In totaal gaat daar 2,4 miljoen euro heen.

Zo’n gat graaft zichzelf overigens toch wel, want voor SPOT is nu 800.000 euro gereserveerd, terwijl het tekort dit jaar waarschijnlijk groeit naar 1,8 miljoen. Het Forum rekent op een 1,1 miljoen groter tekort dan de eerder al geraamde vier ton. En de vier ton die voor het Groninger Museum zijn gereserveerd, passen weliswaar precies in de vooraf bedachte min van die omvang, maar als het museum na begin maart nóg dicht moet blijven en zo de hele Stones-expositie in de soep ziet lopen, kan de narigheid oplopen naar 1,1 miljoen. In de pophoek krijgt Vera krijgt 110.00 euro bijgestort, Simplon 60.000.

Talentenregeling en incidentele subsidies

Een kwart miljoen is voor lokale instellingen die veelal voor vier jaar gesubsidieerd in de Groningse cultuurnota zijn opgenomen. Maar nu krijgen ook Zuhause , Five Great Guitars, Luthers Bach Ensemble, Swingin’ Groningen en Beeldlijn (documentaires) een tegemoetkoming. Zij werden afgewezen voor een plek in die vierjarennota tot en met 2024, hoewel Beeldlijn nog wel wat provinciaal geld krijgt. De Rook: ,,Zuhause krijgt nu bijvoorbeeld steun door zijn plek in de talentenregeling van de vier jaar hiervoor, Five Great Guitars omdat deze via Jan Kuiper de afgelopen jaren is ondersteund door het Vernieuwingsfonds van de gemeente.”

De landelijk gesubsidieerde Groningse instellingen zoals NNO, NNT, Noorderzon, Club Guy & Roni en Het Houten Huis worden geacht in deze tweede ronde van het zogeheten Sociaal Steunpakket Cultuur (het eerste dateert van juli) al genoeg te hebben aan de extra rijkssteun voor deze topinstellingen.

,,Heel mooi dat we met hen ook nog de afspraak voor dat ‘snelloket’ hebben kunnen maken”, zegt de wethouder. Het bijhorende budget wordt ondergebracht bij de Kunstraad Groningen. Die stelt het in dit voorjaar open voor aanvragen. ,,De conclusie van ons gesprek luidde: ‘we moeten het samen oppakken’. Dit is het resultaat.”

‘Kritiek zal er altijd wel zijn’

De Rook benadrukt dat bewust is gekozen voor een bredere scoop. ,,We wilden niet alleen naar de grote instellingen kijken.” Heeft dat ook te maken met kritiek uit de branche na de verdeling van het eerste steunpakket? ,,Kritiek zal er na elke verdeling zijn. Maar we hopen nu met deze regeling de niet-gesubsidieerde clubs, individuele kunstenaars en zzp’ers te kunnen helpen. Die zijn ontzettend belangrijk voor het culturele klimaat in de stad.”

Hoe de regeling uitpakt in vergelijking met andere steden weet De Rook niet. Wel is hij blij dat al het geld daadwerkelijk aan cultuur wordt besteed. Het geld is niet zwaar geoormerkt, dus als een stad kiest voor de aanleg van een fietspad kan dat ook. In Drenthe weten de grootste gemeenten Emmen en Assen al wel wat ze te verdelen hebben - in Assen is dat 1,1 miljoen euro - maar hoe en aan wie of wat, daarover moet nog worden beslist.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Cultuur
Groningen
menu