Nieuwe biografie Johannes van den Bosch verschijnt in september

Medio september verschijnt bij uitgeverij Balans een nieuwe biografie over Johannes van den Bosch, de grondlegger van de Maatschappij van Weldadigheid.

Auteur van De Kolonieman. Volksverheffer in naam van de koning is Angelie Sens, historicus een werkzaam bij het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS). Met haar boek wil Sens laten zien dat Van den Bosch (1788 – 1840) veel meer was een militair die in de negentiende eeuw de armoede probeerde te bestrijden.

De Kolonieman gaat niet alleen in op het ontstaan van de Maatschappij van Weldadigheid, dit jaar tweehonderd jaar geleden in Frederiksoord. Deze week wordt in Bahrein gesproken over de mogelijke toekenning van een Unesco-erfgoedstatus voor de koloniën die door de Maatschappij zijn opgericht in Nederland en België.

Slavernij

De aandacht in de biografie gaat ook uit naar de rol die Van den Bosch heeft gespeeld in Nederlands-Indië, waar hij onder meer het Cultuurstelsel invoerde waarmee de Nederlandse schatkist werd gevuld, naar zijn inspanningen om in Twente textielindustrie te realiseren en naar zijn pogingen om in 1828 in Suriname de slavernij afgeschaft te krijgen.

Sens verwacht dat haar boek een bijdrage zal leveren aan het debat over het koloniale- en slavernijverleden van Nederland. ,,De beschrijving van het leven en werk van Van den Bosch is een historisch verhaal waarvan ik hoop dat het laat zien waar dingen vandaan komen”, zegt ze. ,,Van den Bosch komt daar relatief goed uit. Omdat zijn hart op de goede plek zat en zijn idealen echt waren, al liet de uitwerking van zijn plannen vaak te wensen over. Hij zag alles wat hij deed als experiment.”

Arbeidszame burgers

Sens beschrijft Van Den Bosch in haar boek als ‘een man die de mensen in principe gelijkstelde, maar daar meteen de mitsen en maren bij bedacht’. ,,Hij was er op tijd bij om in Suriname dingen te veranderen. Maar ik hoor nu al mensen zeggen dat hij dat alleen maar deed uit economisch oogpunt om mensen te drillen tot arbeidzame burgers. En ook daar zit zeker wat in.”

Donderdag in een speciale Dagblad van het Noorden-bijlage ter gelegenheid van 200 jaar Maatschappij van Weldadigheid een uitgebreid interview met Angelie Sens over haar biografie van Johannes van den Bosch.

Nieuws

menu