Onduidelijkheid troef binnen popsector, maar een ding is duidelijk: zonder aanvullende steun valt de sector om

Als er geen extra steunmaatregelen komen, valt de popsector in Nederland om door de coronacrisis. Niet alleen sneuvelen dan veel festivals, ook poppodia zullen verdwijnen.

Rapper Joost tussen het publiek op Noorderslag 2020.

Rapper Joost tussen het publiek op Noorderslag 2020. Foto: Siese Veenstra

Dat was een van de conclusies van het online debat dat Eurosonic Noorderslag (ESNS) donderdagavond organiseerde rond de vraag: Hoe moet het verder met de popmuziek na 1 september?

,,Podia, festivals, oefenruimtes, boekingskantoren, kroegen waar bandjes spelen: alles verdwijnt als dit zo doorgaat”, waarschuwde SP-kamerlid Peter Kwint tijdens het debat. Anderhalf uur later zag hij in de Tweede Kamer een amendement sneuvelen waarin hij vroeg om 700 miljoen euro extra steun voor de culturele sector, naast de eerder toegezegde 300 miljoen euro.

‘Er moet een aanvullend plan komen’

,,Er moet een aanvullend plan komen voor alle niet-gesubsidieerde instellingen en zelfstandigen in de culturele sector”, stelde D66-kamerlid Salimah Belhaj. Een motie met die strekking, mede ingediend door Kwint, haalde het wel. Extra steun voor de popsector zal er dus wel komen, maar hoe die vorm gaat krijgen, is onduidelijk.

Komt er een verlenging en uitbreiding van de verschillende corona-regelingen (NOW, TOGS en TOZO)? Gaan gemeentes de sector meer steunen? Komen er kredietfaciliteiten? Of fiscale maatregelen zoals een btw-vrijstelling? Noodfondsen? Investeringen? Verschillende opties kwamen in het debat voorbij, waarbij nadrukkelijk aandacht werd gevraagd voor de artiesten zelf en de zzp’ers in de faciliterende schil van de sector (technici, hekwerkers, etc.).

,,Hoe zorgen we ervoor dat er over vier maanden überhaupt nog podia zijn? Dat is mijn eerste en grootste zorg”, luidde Belhajs conclusie. Kwint sloot zich daarbij aan en ook de derde debatdeelnemer, Robbert Baruch van Buma/Stemra, stelde dat overleven nu centraal staat.

‘We zijn goed geworden in verplaatsen’

Ondertussen kijkt de Noordelijke popwereld in grote onzekerheid naar de toekomst. De nieuwe maatregelen die het kabinet woensdag afkondigde, zorgen vooral voor onduidelijkheid. Valt ESNS bijvoorbeeld onder de evenementen die pas doorgang kunnen vinden als er een vaccin tegen het virus is? Festivalcoördinator Peter Sikkema weet het niet. ,,Wat de criteria zijn na 1 september is nog totaal onduidelijk. We gaan het zien.”

Sikkema is momenteel druk bezig met het verplaatsen van concerten in SPOT Groningen. ,,In juni gaat er op popgebied niks door, en voor juli proberen we zoveel mogelijk te verplaatsen. Daar zijn we heel goed in geworden. Maar wat gaat er in het najaar gebeuren? Is het internationale vliegverkeer dan weer op gang gekomen? Er zal de komende maanden meer duidelijkheid komen.”

VanSlag heeft nul inkomsten

Henk Eggens van het veel kleinere podium VanSlag, in Borger, is somber. ,,Ons eerstvolgende concert staat pas in september gepland, maar de feesten en partijen die ik nodig heb voor de exploitatie van het cultuurpodium gaan allemaal niet door. De komende maanden heb ik nul inkomen en bouw ik geen buffer op voor de concerten. Hetzelfde geldt voor podia als ’t Keerpunt in Spijkerboor en De Amer in Amen.”

Eggens verwacht dat hij 40.000 tot 50.000 euro steun nodig heeft om VanSlag als podium overeind te kunnen houden. ,,De verdiencapaciteit is helemaal weg en de vaste kosten lopen door. Als dat niet gecompenseerd wordt, houdt het op.” Of die steun er komt, hangt volgens Eggens ook af van de manier waarop in Nederland naar cultuur wordt gekeken, iets dat ook in het ESNS-debat aan de orde kwam. ,,Wat hebben we voor cultuur over?”

Misschien kleinschalige concerten in Vera

Ook Olaf Veenstra, directeur van poppodia Vera en Simplon in Groningen, realiseert zich dat het zonder aanvullende ondersteuning moeilijk wordt. ,,En de onduidelijkheid blijft groot. Wat kan er nu wel voor poppodia?” Programmeur Peter Weening opperde onlangs de mogelijkheid van kleinschalige concerten in Vera met lokale artiesten als Meindert Talma of Joost Dijkema.

,,We willen wel wat doen”, zegt Veenstra. ,,Al kun je qua kosten beter dicht zijn, dan concerten organiseren met 49 stoelen in de zaal. Anderhalve meter en popmuziek staan ook haaks op elkaar, maar als theatrale ervaring is het misschien interessant, alleen al om te laten zien hoe absurd het is. Maar met internationale pop underground heeft het natuurlijk niks te maken.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Cultuur
menu