De Christelijk Historische Unie, tot welker beginselen mijn ouders zich bekenden, was een uiterst beschaafd gezelschap. Politiek was destijds dikwijls nog iets deftigs | column Jean Pierre Rawie

In het stadje waar ik mijns ondanks mijn jongelingschap moest doorbrengen, duurde de verzuiling misschien nog wel langer voort dan in de rest van het koninkrijk.

Jean Pierre Rawie

Jean Pierre Rawie Foto: Marcel Jurian de Jong

‘Verzuiling, zegt u?’ Ja jongelui, tot de ontkerstening die een halve eeuw geleden begon, was onze maatschappij strikt geordend volgens de toen gangbare wereldbeschouwingen: roomsen verkeerden vrijwel alleen met roomsen, de talloze protestantse gezindten benadrukten vooral hun onderlinge verschillen, en socialisten en communisten zagen elkaar niet staan.

Nieuws

menu