Poëzie bereikt bijna alle Nederlanders

Nagenoeg alle Nederlandse volwassenen komen in aanraking met poëzie: 97 procent van de bevolking. Dat concludeert Kila van der Starre van de universiteit Utrecht in haar vrijdag te verschijnen onderzoeksrapport Poëzie in Nederland.

Van der Starre baseert haar conclusie op een enquête onder 1003 volwassenen. Nederlanders ontmoeten poëzie vooral tijdens bruiloften en uitvaarten, stelt ze. Op tweede plaats komt de televisie en op nummer drie poëzie in de openbare ruimte, op straat, op gebouwen en bruggen. Wat betreft dat laatste startte Van der Starre begin dit jaar het project straatpoëzie .

Met haar bevindingen wordt afgerekend met het sinds eind 19de eeuw gangbare idee dat poëzie een genre is dat individueel en in stilte al lezend wordt geconsumeerd, stellen Stichting Lezen en Nederlands Letterenfonds. De twee organisaties hebben Van de Starre tijdens haar onderzoek begeleid.

,,Poëzie is voor de meeste volwassenen een sociaal fenomeen dat collectief wordt ervaren,” aldus de stichting en het fonds. ,,Belangrijke reden voor mensen om poëzie te ervaren”, is dat zij geraakt willen worden of aan het denken gezet. Maar ook de praktische reden – op zoek naar een gedicht voor een speciale gelegenheid – is belangrijk."

Het onderzoek van Van der Starre wordt zaterdag aan het begin van De Nacht van de Poëzie in Utrecht overhandigd aan Dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin.

Nieuws

menu