Niets is vervelender dan uitgebreide natuurbeschrijvingen in romans | column Jean Pierre Rawie

‘Quelle vanité que la peinture,’ zegt Pascal, ‘Hoe waardeloos is de schilderkunst, die bewondering wil afdwingen voor de afbeelding van iets wat wij in de oorspronkelijke staat niet bewonderen.’ Dat is een onnozele uitspraak; veel dingen zijn wij pas echt gaan zien doordat kunstenaars ze ons met andere ogen leerden bekijken. (Omdat de grote denker Pascal natuurlijk geen onnozele uitspraken kón doen, hebben apologeten op allerlei manieren geprobeerd deze enormiteit goed te praten, maar ik weet niet hoe men die ten goede zou kunnen duiden.)

Jean Pierre Rawie.

Jean Pierre Rawie. Foto: Marcel Jurian de Jong

Het verbaast niet dat deze a-musische Pascal ook en vooral in hervormde kring bijval oogstte; immers, de argwaan van protestanten jegens kunst heeft soms tot een vijandigheid geleid, die niet onderdoet voor het vandalisme van fanatieke moslims. Des te merkwaardiger dat het calvinistische Nederland zoveel schilders heeft voortgebracht, terwijl wij er op het gebied van de muziek en letterkunde nogal bekaaid vanaf zijn gekomen.

Nieuws

menu