Column van Jean Pierre Rawie: Spanbroek

Pierre Vinken was behalve neurochirurg en uitgever één van de oprichters van het Republikeins Genootschap. Dat was een elitair clubje, waar je je niet voor kon aanmelden; nieuwe leden werden door coöptatie geworven.

Jean Pierre Rawie

Jean Pierre Rawie Foto: Marcel Jurian de Jong

Het in een vrolijke bui opgestelde artikel 4 van de statuten, waarin stond dat er slechts autochtone mannen werden toegelaten, heeft nogal wat stof doen opwaaien, maar was niet serieus bedoeld: onder de eerste leden treft men Hedy d’Ancona en André Haakmat.