Taalwetenschapper in opleiding Raoul Buurke maakt van t Grunnegs een bordspel (en hoopt daarmee op sportieve wijze alle Friezen Gronings te laten spreken)

Wie schreef het Grunnens laid en wie vertaalde The Rose van Bette Midler tot de Wia Buze-klassieker De Roos? Promovendus Raoul Buurke van de Rijksuniversiteit Groningen zoekt weetjes uit het Nedersaksische taalgebied om meerkeuzevragen voor een streektaalspel te maken.

 Taalwetenschapper en Stadjer Raoul Buurke zoekt voor zijn afstudeeropdracht Groninger weetjes.

Taalwetenschapper en Stadjer Raoul Buurke zoekt voor zijn afstudeeropdracht Groninger weetjes. foto eigen foto

Weetjes, maar ook opvallende woorden, zegswijzen, liedjes, poëzie en proza. Plus karakteristieke dialectsprekende personen. Deze informatie wordt omgezet in meerkeuzevragen. Bijvoorbeeld: wie is de zanger van Törf? A) Alex Vissering, B) Ede Staal of C) Henk Scholte? Waar dat functioneel is, worden geluidsfragmenten toegevoegd.

Laat Friezen Gronings spreken