Giovan Battista Marino was bekender dan Cervantes en Shakespeare, doch wordt in onze dagen alleen nog bestudeerd door gespecialiseerde, veelal kaalhoofdige filologen | Column 'Vergetelheid' van Jean Pierre Rawie

Er bestaat een belangwekkende theorie, volgens dewelke een kunstenaar, teneinde werkelijk klassiek te kunnen worden, enige tijd moet zijn ‘weggeweest’, een generatie of meer niet gelezen, beluisterd of anderszins zijn gewaardeerd.

Jean Pierre Rawie

Jean Pierre Rawie Foto: Marcel Jurian de Jong

Dat gaat voor zowel individuele kunstenaars als stromingen op. Bach is lang als achterhaald beschouwd, Mozart werd enige decennia bijna niet gespeeld, in de Verlichting gold Shakespeare als een beschonken barbaar (men leze Voltaire over Hamlet), de structuur van Dickens’ romans was in de ogen van veel na hem komende critici waardeloos.

Nieuws

menu