Voor het eerst van zijn leven heeft Jean Pierre Rawie een tv aangeschaft | column

Mijn trouwe lezer weet dat het niet erg botert tussen de televisie en mij. Dat ik de laatste twee jaar nog betrekkelijk gelijkmoedig kon verdragen, komt naar mijn stellige overtuiging doordat ik geen enkel praatprogramma heb hoeven aanschouwen. De kranten waren al belabberd genoeg (waarbij ik me overigens veelvuldig heb verwonderd over de vindingrijkheid van verslaggevers die elke dag weer talloze pagina’s aan hetzelfde onderwerp wisten te wijden).

Jean Pierre Rawie.

Jean Pierre Rawie. Foto: Marcel Jurian de Jong

De paar keer dat ik een boek van eigen hand in zo’n talkshow mocht aanprijzen, bij Sonja, Hanneke, Matthijs of een andere achternaamloze host, was ik naderhand immer hoogst terneergeslagen vanwege de ondoenlijkheid een werk van jaren samen te vatten in de hooguit tien minuten die een dergelijk item mag duren. Literatuur en tv, dat wordt nooit wat.

Nieuws

menu