De wijn is een spotter, de sterke drank is woelachtig | Column Jean Pierre Rawie

Lange tijd ben ik vroeg gaan slapen, maar deze goede gewoonte was kortelings onderhevig aan een heftige onderbreking. Dat zat zo. Ik was gevraagd voor wat ik niet anders dan een marathonoptreden kan noemen in Schiedam: ‘s middags een praatje in het plaatselijke Genevermuseum, en vervolgens, na een eenvoudige maaltijd, nog eens drie poëzievoordrachten op verschillende locaties.

Jean Pierre Rawie

Jean Pierre Rawie Foto: Marcel Jurian de Jong

In dat Genevermuseum bleek ik ergens in de vorige eeuw al eens het woord gevoerd te hebben, maar omdat ik toen zelf nog spiritualia gebruikte, wist ik daar weinig meer van. Mijn gehoor bestond uit een veertigtal geïnteresseerde dames en heren, die tot mijn verwondering bijna allen witte wijn dronken. Op mijn vraag of dat hier wel mocht, betoonde de directie zich dusdanig ruimdenkend, dat ik er ook eentje voor mijzelf liet aanrukken.

Nieuws

menu