Wat willen wij/zij met het Noorden?

Minister Jet Bussemaker overweegt het instellen van experimenteerregio's. Cultuurbestuurders van Drenthe, Friesland en Groningen spelen er op in met een gezamenlijk plan: We The North.

Paul de Rook

Paul de Rook

Experimenteerregio

Vorig jaar dook de term ineens op: experimenteerregio. ,,Het ministerie heeft in navolging van de Raad voor Cultuur gezegd dat ze rust wil in het culturele veld”, legt wethouder Sjoerd Feitsma van Leeuwarden uit. ,,De komende jaren zouden we moeten gebruiken voor het creëren van samenwerkingsverbanden tussen instellingen en overheden, maar vooral ook tussen stad en regio.

Nadat in Drenthe daartoe het conceptplan Welcome In My Backyard werd ontwikkeld, was het vervolgens wethouder Paul de Rook van Groningen die met de slogan We The North kwam. ,,Geleend van de Toronto Raptors, een basketbalteam uit Canada”, vertelt hij. ,,Het straalt samenhang uit. Met dit programma willen we laten zien dat we trots zijn op wat wij gezamenlijk in het Noorden te bieden hebben."

Samen optrekken

Bij We The North trekken culturele instellingen en overheden, maar ook het onderwijs, gezondheidszorg en het bedrijfsleven samen op. Binnen de rechtelijke macht, de mediawereld en het bedrijfsleven in het Noorden is een dergelijke gezamenlijkheid vaak slechts papier. Zou dat in de cultuursector anders zijn?

De Rook: ,,Culturele instellingen hebben elkaar al gevonden. Ze zoeken elkaar ook op zonder overheid. De infrastructuur is hier fragiel, maar ook redelijk overzichtelijk. Je hebt iedereen snel om tafel. Het idee voor talentontwikkeling via Station Noord 2.0 is bijvoorbeeld iets wat vanuit de instellingen zelf komt.”

Feitsma: ,,We hebben hier 1,6 miljoen inwoners en vier stedelijke regio's: Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden. Feit is ook dat, anders in Zuid-Holland of Noord-Brabant, tweederde van de bevolking hier niet in de stad woont. Dit plan wil laten zien dat de stedelijke regiobenadering goed kan zijn voor het platteland.”

De Rook: ,,Als wij een sterke culturele regio willen zijn, dan moet het niet uitmaken of iets nu plaats vindt in Assen, Groningen, Leeuwarden of Emmen. Waar het om gaat is dat iets voor de regio behouden blijft. Joost Oomen, voormalig stadsdichter van Groningen, overwoog naar Amsterdam te verhuizen om zijn werkweek gevuld te houden. Tot hij ontdekte dat Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa iets kan opleveren.”

En wat als het Noord Nederlands Orkest besluit om naar Leeuwarden te verhuizen? De Rook: ,,Bij deze benadering moet je dat dan minder erg vinden. Al zouden er wel praktische bezwaren zijn. Het NNO is geen Gronings orkest. Het Noord Nederlands Toneel is geen Gronings Toneel. Het is er voor Noord-Nederland. Ik heb liever dat ze naar Leeuwarden gaan, dan dat ze er niet meer zijn.” Feitsma: ,,Dat is de kern van dit verhaal.”

Drie lijnen

We The North omvat drie lijnen. Bij de eerste – cultuuronderwijs en talentontwikkeling – worden de beste ervaringen uit Leeuwarden in Groningen en Drenthe toegepast, en andersom. De tweede – innovatie – heeft onder meer betrekking op het gebruik van bijvoorbeeld het Suikerunieterrein in Groningen en de Blokhuispoort in Leeuwarden, maar ook op Innofest, waarbij festivals kunnen worden gebruikt als teststeden.

Lijn nummer drie heeft concreet betrekking op het verbinden van stad en regio. Feitsma: ,,Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van het landschap als podium door PeerGrouP, of activiteiten van Tryater in de dorpen. Maar ook aan een project als Gekleurd grijs , waarbij cultuuraanbod voor ouderen gebruikt wordt om de leefbaarheid van het platteland op peil te houden."

Minder aanwas

Niet alleen het culturele veld en de overheden in het Noorden, maar ook het onderwijs, gezondheidszorg en het bedrijfsleven worden bij We The North betrokken. Feitsma: ,,Als wij dit niet in gang zetten, vindt er kaalslag plaats. Er is al sprake van afkalving als het gaat om jong talent, er is minder aanwas. Juist omdat hier de structuur kwetsbaar is, kan dat op termijn desastreus uitpakken. Over acht of twaalf jaar kun je geen vernieuwing realiseren als het talent er niet is.”

Wie gaat het betalen? Minister Bussemaker heeft gezegd dat ze We The North interessant vindt, maar geen extra geld heeft, terwijl het Noorden daar wel nadrukkelijk om vraagt. Feitsma: ,,Haar eerste reactie is positief, maar we gaan niet achterover leunen. Er moeten ook deals te maken zijn, bijvoorbeeld met onderwijs om ondersteuning te krijgen voor cultuureducatie in het voortgezet onderwijs.”

Vorige week was sprake van dat de noordelijke overheden 700.000 euro zouden moeten stoppen in W e The North . Vooralsnog heeft alleen Leeuwarden 100.000 euro voor de gezamenlijkheid gereserveerd. Feitsma: ,,Ook omdat wij vinden dat er na 2018 iets moeten blijven gebeuren.” De Rook: ,,In Groningen is het budget nog niet vastgesteld. De hoogte daarvan is ook afhankelijk van of het Rijk bereid is met ons mee te doen, maar als we dit verder willen brengen, moeten we met elkaar bereid zijn te investeren.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Cultuur
menu