Column Jean Pierre Rawie: Welk een kunstenaar!

Het is opvallend hoeveel dictatoren zich ook artistiek geuit hebben, of als kunstenaar begonnen zijn. Het bekendste voorbeeld is Adolf Hitler, die als jongeman door het ter verkoop aanbieden van middelmatig geschilderde prentbriefkaarten in zijn onderhoud trachtte te voorzien.

Jean Pierre Rawie

Jean Pierre Rawie Foto: Marcel Jurian de Jong

Het blijft een intrigerende gedachte hoe de geschiedenis zich ontwikkeld zou hebben indien hem de toegang tot de Weense kunstacademie niet tot tweemaal toe was ontzegd (ik heb docenten van Minerva te Groningen in dit verband dikwijls, wanneer er weer toelatingsexamens aan zaten te komen, op hun verantwoordelijkheid gewezen).