De Russische driekleur zou er zich uitstekend voor lenen omgekeerd te worden opgehangen | column Jean Pierre Rawie

Je kunt geen periodiek openslaan zonder elke dag meermalen een verongelijkte landgenoot geïnterviewd te zien, die zich ‘niet gehoord voelt’.

Jean Pierre Rawie

Jean Pierre Rawie Foto: Marcel Jurian de Jong

Dat dit in misschien nog sterkere mate geldt voor andere podia wil ik grif geloven, maar zulks ontgaat me gelukkig, omdat ik geen televisie kijk en te onhandig ben voor het eigentijdse sociale verkeer.