Lexicografen opgelet. Voor gezinsverhoudingen bestaan er allerlei termen, maar Jean Pierre Rawie stuitte onlangs op een verrassende lacune | Column

‘Woorden schieten te kort,’ hoor je wel eens zeggen, of ‘Daar zijn geen woorden voor.’ Nogal teleurstellend is dat mensen die beweren dat ergens geen woorden voor zijn, daarna meestal behoorlijk lang van stof blijken (net zoiets als redenaars die van tevoren meedelen dat ze het kort zullen houden; geloof hen niet!).

Jean Pierre Rawie

Jean Pierre Rawie Foto: Marcel Jurian de Jong

Er zijn weinig dingen die zich niet laten beschrijven of uitdrukken. Wel zijn er begrippen waar in sommige talen geen woord voor bestaat. Het tot vervelens toe aangehaalde voorbeeld is het Nederlandse ‘gezellig’, dat onvertaalbaar zou zijn. Dat van die onvertaalbaarheid wil ik best aannemen, maar dat alleen mijn uitverkoren landgenoten het gezellig kunnen hebben, wil er bij mij niet in. Ik heb heel genoeglijke uren doorgebracht met buitenlanders, die daar nochtans geen eigen woord voor hadden.

Nieuws

menu