De vijf duurste kunstwerken gemaakt door vrouwen (en hoeveel goedkoper die zijn dan de vijf duurste gemaakt door mannen)

De kunstwereld wordt in toenemende mate bevolkt door vrouwen. Maar hun positie is nog steeds vaak ondergeschikt aan die van mannen.

Jimson Weed / White Flower no. 1 (1932) – Georgia O’Keeffe.

Jimson Weed / White Flower no. 1 (1932) – Georgia O’Keeffe.

Lees meer over
Beeldende kunst

Kort na de eeuwwisseling deed zich een opmerkelijke ontwikkeling voor in het Nederlandse boekenvak: steeds meer lezers begonnen thrillers te kopen geschreven door vrouwen. De opmars was zo sterk, dat sommige mannelijke schrijvers zich voordeden als vrouw.