De biografie van Jan Eijkelboom toont hoe een getraumatiseerd man al slalommend door de marge zijn weg in de journalistiek en de letteren zoekt | boekrecensie ★★★★☆

Op het hoogtepunt van zijn literaire loopbaan werd hij in een adem genoemd met Rutger Kopland. Op het dieptepunt was hij permanent dronken. Kees van ‘t Hof schreef de biografie van de journalist en dichter Jan Eijkelboom.

Dichter Jan Eijkelboom, 1980.

Dichter Jan Eijkelboom, 1980.

Lees meer over
Boeken

Wellicht dat ze op het Biografisch Instituut in Groningen een afdoend antwoord weten, tot die tijd is het merkwaardig dat van Nederlandse dichters veel vaker biografieën verschijnen dan van romanschrijvers. En dat in een land waar veel meer romans dan dichtbundels worden gelezen.