In 'De linkse kerk' worden amper pogingen gedaan de gereformeerde politiek van de jaren 60 en later in perspectief te zetten | recensie ★★☆☆☆

Syp Wynia (Spannum, 1953), voormalig redacteur van Elsevier Weekblad, is tegenwoordig onder meer uitgever, als mede-eigenaar van Uitgeverij Blauwburgwal. Hij is ook ‘gereformeerdoloog’. Dat zegt hij althans in zijn redactionele inleiding bij de essaybundel De linkse kerk.

.

.

Lees meer over
Boeken

De subtitel van De linkse kerk luidt: ‘hoe calvinistisch Nederland steeds dezelfde afslag neemt’. Dat had, gezien de bijdragen, preciezer kunnen worden geformuleerd: ‘hoe gereformeerd Nederland sinds 1960 steeds weer linksaf slaat’.

Nieuws

menu