'Wat de kinderen met elkaar bespraken, hielden zij geheim voor mij. Ineens was ik te veel' | jeugdboeken

Niet iedereen zal het hebben meegekregen, maar de Kinderboekenweek werd voorafgegaan door de Week tegen het pesten.

Victorine (2021), Jet Overeem.

Victorine (2021), Jet Overeem.

Lees meer over
Boeken

Thema was dit keer ‘buitensluiten’, volgens deskundigen een vorm van pesten met grote gevolgen voor het zelfbeeld: ‘Het niet bij een groep horen geldt als belangrijke stressfactor die op termijn kan zorgen voor achterstand op gebied van sociale en empathische ontwikkeling.’