Een kleine hype op Oerol: EriBand, getalenteerde vluchtelingen uit Eritrea met muziekinstrumenten. Dankzij een boomlange Fries te Rotterdam

EriBand, een gezelschap Eritrese vluchtelingen, deed zijn eerste grote optreden meteen maar op Oerol. Compleet met de camera’s van Opium TV.

Alfa Rezene, frontman van de EriBand, met de krar.

Alfa Rezene, frontman van de EriBand, met de krar. Foto: Neeke Smit

Lees meer over
Theater en musical
Wadden

,,Ik bin supergrutsk”, zegt Janpier Brands na afloop van het concert van de EriBand. Daarvoor had hij nog wel wat kanttekeningen. ,,De pauzes tusken de nûmers binne wat te lang”, mopperde hij, ,,sa reitsje de minsken net yn trance. Puntsje foar de evaluaasje.” Waarbij vast ook aan de orde zal komen dat pakweg de helft van het achtkoppige gezelschap het grootste deel van de tijd niet op het podium stond. ,,Dy sitte grif backstage te blowen.”

Nieuws

menu