‘Aa en Hunze zet deur open voor ‘roze golf’

FOTO ANP ANP

Wat in Aa en Hunze dankzij het nieuwe bestemmingsplan buitengebied begint, kan in Drenthe de deur open zetten voor tientallen nieuwe intensieve veehouderijen.

Dat stelt Natuur- en Milieufederatie Drenthe (NMF), die samen met een aantal natuurorganisaties een handtekeningenactie is begonnen tegen het nieuwe bestemmingsplan van Aa en Hunze.

Vrees voor 'roze golf'
Aa en Hunze wil de landbouw ruimte bieden om te groeien, maar die wens betreft vooral de bestaande bedrijven. Om die reden laat de gemeente de uitbreidingsmogelijkheden met grote veestallen niet alleen gelden voor veehouders, maar ook voor akkerbouwers die als nevenactiviteit wat vee houden. Ook die mogen stallen bouwen van 1,5 hectare als het bestemmingsplan niet veranderd wordt. Het maakt niet uit of het voor koeien, varkens of kippen is, maar de vrees voor een ‘roze golf’ ofwel een hausse in de varkenshouderij is volgens NMF reëel.

Volgens de federatie staat de veehouderij landelijk behoorlijk onder druk. Met name varkenshouderijen uit het zuiden van het land zijn naarstig op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden, voor veehouderij of alleen om de mest kwijt te kunnen.

De online petitie tegen de groeimogelijkheden voor intensieve veehouderij is inmiddels door 1200 mensen getekend. Voor de federatie is de petitie een waarschuwing voor heel Drenthe.

Nieuwe regels
De vrees voor een ‘roze golf’ uit het zuiden wordt door de gemeente niet gedeeld, omdat er altijd voldaan moet worden aan de provinciale milieuregels. De milieuorganisatie is daar allerminst gerust op. De koek qua uitbreiding van de milieulast kan heel goed op gaan aan bedrijven van buiten Drenthe die hier bestaande landbouwbedrijven opkopen, zo is het idee.

In Aa en Hunze alleen al zitten dertien akkerbouwers met een veehouderij als neventak. Die kunnen volgens de nieuwe regels gemakkelijk veranderen in intensieve veehouders met grote stallen.

Directeur Reinder Hoekstra van NMF Drenthe vindt dat Gedeputeerde Staten zich in deze kwestie nadrukkelijk zouden moeten uitspreken, omdat er sprake is van een fundamenteel ander beleid dan er door het vorige college van GS werd gevoerd. In heel Drenthe zijn er zeker zestig bedrijven die volgens de nieuwe regels van Aa en Hunze grote stallen kunnen neerzetten. Veeg teken daarbij is het huidige college van GS geen probleem meer heeft met een verdubbeling van een kuikenmesterij in Schoonloo.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu