Dorpscoördinator Orvelte lijkt succes. Na acht jaar eindelijk samenwerking tussen inwoners en beheerders monumentendorp

Dorpscoördinator Anton Bardie (l.) heeft geholpen om de neuzen in Orvelte dezelfde kant op te krijgen.

Dorpscoördinator Anton Bardie (l.) heeft geholpen om de neuzen in Orvelte dezelfde kant op te krijgen. Foto: Marcel Jurian de Jong

Makkelijk was het niet; acht jaar was er nodig om de neuzen van alle ‘verschillende bloedgroepen’ in Orvelte dezelfde kant op te krijgen. Maar onder aanvoering van nieuwbakken dorpscoördinator Anton Bardie lijkt een betere samenwerking een feit.

„Dit dorp verdient het om samen op te trekken. Het is vergelijkbaar met de politiek in verkiezingstijd: vóór de verkiezingen zoek je als partijen naar de verschillen en na de verkiezingen ga je op zoek naar wat je bindt.” Gedeputeerde Henk Brink is nog in de verkiezingssfeer, zo blijkt als hij de zaal in restaurant Drentse Heerlijkheid in Orvelte toespreekt.

De VVD-gedeputeerde, die binnenkort na twaalf jaar stopt, heeft vijftien jaar in Orvelte gewoond en weet uit die tijd – de jaren tachtig en negentig – nog dat er toen ook al sprake was van botsende belangen van inwoners, ondernemers en culturele instellingen.

Donderdag kijkt hij tevreden toe hoe de nieuwe Stichting Coöperatief Orvelte, waarin alle belangengroepen zijn vertegenwoordigd, een samenwerkingsovereenkomst tekent met de gemeente Midden-Drenthe en met Stichting Het Drentse Landschap, eigenaar van 64 historische panden in het dorp.

In de genen?

Voorzitter Marc Hoogland van Stichting Coöperatief Orvelte vertelt hoe hij als ondernemer acht jaar geleden in gesprek ging met toenmalige burgemeester Ton Baas van Midden-Drenthe en oud-directeur Eric van der Bilt van Het Drentse Landschap. „De vraag was wat Orvelte gecompliceerd maakte. Zat het in de genen van de mensen hier of konden de gemeente en Het Drentse Landschap iets bijdragen om het te veranderen?”

Het lastige was volgens Hoogland dat die beide partijen het bevoegd gezag waren in het dorp. „Voor inwoners en ondernemers was dat ingewikkeld. Soms werden ze van het kastje naar de muur gestuurd als ze bij de instanties aanklopten”, vertelt hij.

„Toen is het idee ontstaan om al die verschillende bloedgroepen – de inwoners, ondernemers, de culturele instellingen en de gemeente Midden-Drenthe – met elkaar in gesprek te laten gaan. Midden-Drenthe heeft daarin gefungeerd als vliegwiel. Wat belangrijk bleek, is naar de toekomst te kijken: wat is het verhaal van Orvelte dat we willen vertellen? Maar ook om een soort organisatorische verzekering te hebben.”

Met dat laatste bedoelt hij de Stichting Coöperatief Orvelte, die zich bezighoudt met het behartigen van alle verschillende belangen, van de toeristen, de inwoners, de ondernemers en de instellingen. In de adviesraad van de stichting zitten tien mensen uit alle geledingen. Hoogland: „Zij beslissen mee welke kant het op moet met Orvelte.”

Ambachtelijk parkeren

„Vergeet niet: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”, zegt dorpscoördinator Anton Bardie als Hoogland, rentmeester Melle Buruma van Het Drentse Landschap en wethouder Rico Schans van de gemeente Midden-Drenthe hun krabbel hebben gezet onder de samenwerkingsovereenkomst.

Bardie heeft de partijen sinds zijn aanstelling in oktober vorig jaar nog dichter bij elkaar gebracht. Hoogland: „Het overleg gaat nu beter. Vroeger besloot de gemeente gewoon dingen over onze hoofden en dan moest het zo. Het Drentse Landschap ook. Nu komen ze naar Coöperatief Orvelte voor overleg.”

De stichting, die vorig jaar mei is opgericht, wil zichzelf op den duur bedruipen van de opbrengst van de parkeerkosten van bezoekers aan het monumentendorp. Het digitaal betalen op de parkeerplaatsen aan de dorpsrand leverde tot voor kort echter problemen op vanwege het gebrekkige mobiele bereik. „Dat is opgelost nu er glasvezel is aangelegd naar de parkeerplaatsen. Een ambachtelijk dorp is mooi, maar ambachtelijk parkeren iets minder”, lacht Hoogland.

„Nu de rest van het dorp nog, want ook daar willen we meer gebruikmaken van de digitale mogelijkheden om verhalen te vertellen”, vertelt hij. „We werken veel met vrijwilligers hier, maar die zetten we liever in om ambachten, zoals klompen maken, te laten zien aan bezoekers.”