‘Blijf mensenhandel bestrijden'

FOTO ARCHIEF DVHN // ANP ANP

De twee jaar geleden ingezette aanpak voor mensenhandel in Drenthe moet structureel worden. Dat vinden de gemeenten Assen en Emmen.

De twee jaar geleden ingezette aanpak voor mensenhandel in Drenthe moet structureel worden. Dat vinden de gemeenten Assen en Emmen.

Binnenkort komen Assen en Emmen, trekkers van de strijd tegen mensenhandel, met een voorstel hierover bij de andere Drentse gemeenten. ,,De ervaringen van de afgelopen jaren hebben geleid tot de beslissing om deze aanpak structureel te maken. Mensenhandel is een volstrekt verwerpelijke vorm van criminaliteit die grote impact heeft op de slachtoffers'', zegt woordvoerder Martin de Bruin van de gemeente Assen.

Zorgcoördinator en ketenregisseur mensenhandel

Op 1 januari 2014 begon Drenthe met een proef waarbij een zogenoemde ketenregisseur mensenhandel werd aangesteld bij het Veiligheidshuis Drenthe. Sindsdien worden ambtenaren zoals baliemedewerkers en jongerenwerkers, politie en werknemers van de Belastingdienst getraind op het herkennen van signalen van mensenhandel. ,,Het idee is om met dezelfde ogen meer te zien, zodat je attent wordt op de signalen die duiden op het feit dat er mogelijk iets aan de hand is'', legt De Bruin uit.

Binnen een half jaar kwamen er twintig serieuze meldingen binnen, waarop werd besloten de proef voort te zetten. ,,De ervaringen hebben ertoe geleid om deze aanpak nu structureel in te voeren'', zegt De Bruin. Daarnaast heeft Drenthe sinds vorig jaar een zorgcoördinator. Deze vangt slachtoffers van mensenhandel op en zorgt voor de juiste hulp. Als de zorgcoördinator belangrijk blijkt – dit jaar worden de ervaringen geëvalueerd – moet ook deze functie structureel worden.

Kwetsbare groep

Na twee jaar strijd tegen mensenhandel zijn de netwerken op orde, stelt de gemeente Assen. Daarnaast is de samenwerking in Noord-Nederland opgezet en zijn de Drentse gemeenten doordrongen van de noodzaak. De aanpak van mensenhandel is simpel: door de training signaleren medewerkers van overheidsinstellingen tekenen van mensenhandel. Vervolgens geven zij deze vermoedens door aan de ketenregisseur, die vervolgens beslist wat er met de melding gebeurt.

Omdat asielzoekers een kwetsbare groep zijn, heeft de gemeente Assen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) apart over mensenhandel gesproken. De gemeente wil met het COA en de politie afspraken maken om te voorkomen dat asielzoekers van het azc Schepersmaat, het asielzoekerscentrum van Assen dat dit jaar de deuren opent, slachtoffer worden van uitbuiting.

Nieuws

Meest gelezen

menu