‘Dak van Drenthe’ op de VAM-berg komt op 63 meter boven NAP

Bovenop de VAM-berg van Attero in Wijster komt een lange recreatiewal van 900 meter. Die tilt de top van de Drentse stortbult naar 63 meter hoogte. Werktitel: Dak van Drenthe.

De wal wordt een recreatieheuvel, volgens de provincie Drenthe zo’n dertien meter hoog. Op een deel van de VAM-berg, inclusief de nieuwe wal, worden nieuwe routes voor fietsers en mountainbikers aangelegd.

Hoe ziet die wal er straks uit?

De wal wordt aan de basis 150 meter en bovenop 30 meter breed. Hij vormt meteen een afscheiding op de platte berg tussen het deel dat open wordt gesteld voor recreatief gebruik en het deel waar nog gewerkt wordt.

Lees hier: Meer onderzoek naar VAM-berg

Lees ook: Zorgen over verkeersoverlast

De wal, volgens de provincie zo’n dertien meter hoog, wordt opgebouwd met gestort bodemas. Die as blijft over bij de afvalverbranding van Attero en wordt afgedekt met speciale folie.

,,Het is prima funderingsmateriaal’’, zegt Harry Booij, beleidsmedewerker van de provincie. ,,Normaal gesproken wordt het gebruikt bij het aanlegen van wegen en dijklichamen.’’

Te volgen procedure

De bodemassen is ander materiaal dan wat nog (in verminderde mate) op de VAM-berg wordt gestort. Normaal gesproken gaat het om (bijvoorbeeld) asbest en andere stoffen die niet verbrand kunnen worden. De provincie moet een vergunning voor verlenen. Gedeputeerde Staten informeerden woensdag Provinciale Staten over de te volgen procedure en willen in november een definitieve klap geven op het plan.

Het Dak van Drenthe moet in 2020 gerealiseerd zijn.

Nieuws

Meest gelezen

menu