‘Eindelijk’ actie dankzij enquête Bovensmilde

Bovensmilde. FOTO ARCHIEF DVHN

Een bewonersenquête die afgelopen zomer in Bovensmilde werd gehouden leidt tot resultaat. Ergerlijke paaltjes gaan weg en er komt een extra voetpad.

Het duurde even, maar dan heb je ook wat. Dat is het gevoel in de Werkgroep Bovensmilde. Uit de bewonersenquête, die door tweehonderd mensen werd ingevuld, kwamen een paar concrete problemen, die worden opgelost.

Een van de quick wins (snelle winsten) uit de enquête is dat de slechte stukken in de perkjes in de Hortensiastraat in mei worden vervangen door gras.

Algemene en specifieke problemen
Jorn Hordijk, een van de leden van de Werkgroep Bovensmilde zegt dat de enquête ook een aantal algemene problemen aan het licht bracht. ,,Dan wordt er bijvoorbeeld geklaagd over hondenpoep, strooien en snoeien maar het blijkt dat de gemeente daar al beleid voor heeft. Zo wist ik zelf niet dat je via een formulier Melding Openbare Ruimte op de gemeentesite kunt melden dat een lantaarnpaal het niet doet. Dan komen ze hem vanzelf maken.’’

Met specifieke problemen kan de gemeente meer. Een ergernis zijn de bruine vierkante paaltjes op kruisingen in het dorp. Ze zijn er ooit neergezet om fout parkeren en afsnijden te voorkomen, maar regelmatig rijden auto’s zich er op stuk. De gemeente inventariseert of de paaltjes en borden nog functioneel zijn, en anders worden ze weggehaald.

Te hard rijden
Met klachten dat er te hard gereden wordt op routes richting dorpshuis De Spil en basisschool De Kiem wordt ook wat gedaan. Met voetstapjes op het wegdek wordt letterlijk een ‘voetpad’ aangebracht. Daardoor wordt het verkeer beter geattendeerd op overstekende kinderen. In de Floralaan wordt een extra waarschuwingsbord geplaatst.

Verder kijkt de gemeente of de borden die aangeven dat het een 30km-zone is in de Schoolstraat, nog voldoen.

Bijeenkomst
De ergernis over ‘lege’ en onbestemde plekken in het dorp wordt besproken op een bijeenkomst in dorpshuis De Spil op 17 maart. Daar mogen bewoners vertellen wat zij graag op de lege plekken zouden zien. ‘

Verdeeld dorp
Het hele project werd opgezet omdat Bovensmilde lang een verdeeld dorp is geweest. De Werkgroep met zowel Molukse groepen als niet-Molukse verenigingen moest de afstand tussen de inwoners verkleinen en activiteiten beter coördineren.

Het leverde de Werkgroep veel werk op. Toch vindt Hordijk het de moeite waard geweest. Er worden sindsdien meer evenementen georganiseerd zoals de Hel van Bovensmilde en de Wampex. Hordijk: ,,Je komt hierdoor letterlijk bij elkaar over de vloer. Dat is goed voor de saamhorigheid in het dorp.’

Nieuws

Meest gelezen

menu