‘Esdal College Klazienaveen kan verder met bevoorradingsweg’

FOTO ARCHIEF DVHN

Het Esdal College kan door met zijn plannen voor de aanleg van een bevoorradingsweg richting het nieuwe schoolgebouw in Klazienaveen.

Dit vindt althans de Emmer bezwarencommissie. Het Esdal College in Klazienaveen telt zo’n 500 scholieren. Zij krijgen sinds begin dit schooljaar les in een compleet nieuw pand, dat zijn hoofdingang heeft aan de Van Echtenstraat. Het Esdal College wil het gebouw laten bevoorraden via de Dordsedijk en een nieuwe weg voor eigen gebruik.

Het plan stuitte op flink wat bezwaren vanuit de buurt. Omwonenden gaven aan te vrezen voor gevaarlijke situaties en ook ontging velen de noodzaak van de maatregel. De Dordsedijk is de weg van Klazienaveen naar Weiteveen, een doorgaande route met relatief veel en hardrijdend verkeer. Het Esdal College betoogde dat de bevoorrading altijd al via de Dordsedijk ging. Dat gebeurde even verderop, waar het vorig jaar gesloopte oude schoolgebouw zijn ingang had. Dit leidde volgens de schooldirectie nooit tot ongelukken.

Verbeterde maatregelen

De kwestie werd in oktober vorig jaar behandeld in een zitting van de bezwarencommisie. Daarna besloot wethouder Rene van der Weide (Wakker Emmen) tot maatregelen die de verkeersveiligheid moesten verbeteren. Op de straat zouden de symbolen ‘50’ komen te staan en hij zegde displays toe die de gemeten snelheid weergeven. Ook zou een zebrapad extra opvallend worden gemaakt door er gekleurde palen bij te zetten.

Na overleg met de gemeente diende het Esdal in december een nieuwe aanvraag in, waarbij het bevoorradingsweggetje een stuk verder van de oversteek kwam te liggen. Op een huishouden na trokken daarna alle bezwaarmakers hun protesten in. De bezwarencommissie stelt nu dat de gepleegde aanpassingen de verkeersveiligheid ten goede komen. Het nieuwe traject van het weggetje biedt volgens de commissie bovendien ook nog voldoende ruimte om de aangrenzende grond als ponyweide te gebruiken.

De conclusies van de bezwarencommissie gelden als een advies voor het college van burgemeester en wethouders.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu