‘Extra asielopvang vraagt meer tijd'

Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar. Foto: Archief DvhN

Er is meer tijd nodig om voor elke provincie 2500 extra opvangplaatsen te realiseren, zoals het kabinet wil. Toch overheerst voorzichtig optimisme bij commissaris Jacques Tichelaar.

Er is meer tijd nodig om voor elke provincie 2500 extra opvangplaatsen te realiseren, zoals het kabinet wil. Toch overheerst voorzichtig optimisme bij commissaris Jacques Tichelaar.

Het kabinet rekent dit jaar op de komst van zo'n 58.000 asielzoekers, eenzelfde aantal als in 2015. Zo veel nieuwe opvangplekken zijn er nog niet, maar de commissaris van de Koning in Drenthe, lid van de landelijke regietafel, vertrouwt erop dat die capaciteit in de loop van het jaar wel beschikbaar komt. Het gaat om 2500 nieuwe plekken per provincie en 500 in de veiligheidsregio's. Er zitten nu zo'n 48.000 mensen in de opvang; als zij doorstromen komt daar weer plek vrij.

Bundeling van krachten
Het Noorden ligt goed op schema. Tichelaar is blij met de bundeling van krachten in Drenthe, waar twaalf burgemeesters samenwerken. Ook Groningen en Friesland hebben hun zaken op orde.

Dat niet elke provincie de (door het bestuursakkoord verordonneerde) deadline van 1 februari haalt, ligt volgens hem in de rede. Tichelaar: ,,Nieuwe opvangplaatsen zitten wel in de planning, maar gebouwen moeten wel beschikbaar komen en het afgeven van vergunningen kost tijd.'' In februari volgt er nieuw overleg aan de regietafel, waarin ministers en vertegenwoordigers van provincies en gemeenten zitten. Dan komen nieuwe cijfers beschikbaar

Kijk vooruit
'Kijk niet achteruit, maar vooruit' luidt het adagium van Jacques Tichelaar. Hij maant het kabinet om veel meer vooruit te plannen, zodat het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers), gemeenten en provincies niet worden overvallen. ,,Je kunt achteraf beter constateren dat te veel opvangplaatsen zijn gepland, dan dat er te weinig zijn. Dat voorkomt vervelende toestanden.''

Als ‘landelijk regisseur' constateert Tichelaar dat geweld en excessen rond asielzoekerscentra de media domineren. ,,Het is niet het beeld dat bij de regietafel leeft'', zegt hij. Natuurlijk zijn er uitwassen en natuurlijk leeft er veel zorg bij de mensen. ,,Dat is alleszins begrijpelijk.''

Maatwerk
Hij pleit voor maatwerk. Soms moet je volstaan met 200 en niet kiezen voor bijvoorbeeld 600 opvangplaatsen. En let op de instroom van vluchtelingen in een asielzoekerscentrum. Stop niet bij voorbaat asielzoekers met totaal verschillende achtergronden en leeftijden bij elkaar. ,,Zo'n combinatie werkt niet'', constateert hij. ,,Het is voortdurend zoeken naar wat wel en wat niet werkt.''

Tichelaar staat volledig achter de eerste experimenten om asielzoekers sneller vertrouwd te maken met werk en integratie in de samenleving. ,,Een halfjaar niets doen werkt niet.'' De uitstroom van asielzoekers moet sneller en als ze zijn uitgeprocedeerd moeten ze direct het land verlaten.

Nieuws

Meest gelezen

menu