‘Gemeente Emmen is verworden tot zorgkantoor’

Het gemeentehuis van Emmen. De helft van de begroting van Emmen gaat op aan zorg en het sociaal domein. FOTO DVHN

In navolging van andere Drentse gemeenten duikt ook de gemeente Emmen in de rode cijfers als gevolg van tekorten op de jeugdzorg.

Voor het eerst in tijden sluit de gemeente Emmen het jaar af met een negatief saldo. Echt als een verrassing komt dat niet. Wethouder Robert Kleine (CDA) waarschuwde in februari al dat de jeugdhulp flinke gaten zou slaan in de begroting. En nu de jaarrekening over 2017 er ligt blijkt dat inderdaad het geval: Emmen sloot het vorige jaar af met een negatief resultaat van 4,3 miljoen euro en dat komt vooral door een tekort op de jeugdhulp van 3,6 miljoen euro.

Emmen is bepaald niet de enige gemeente met zo’n tekort op de jeugdzorg. Assen maakte eerder al bekend dat het vorig jaar 4,4 miljoen te kort kwam, de gemeente Tynaarloo zit met een gat van 1 miljoen op de jeugdzorg en Hoogeveen schrijft 2,9 miljoen euro aan rode cijfers, voornamelijk het gevolg van tekorten op de wmo en de jeugdhulp. In de provincie Groningen is het totale tekort op de jeugdzorg opgelopen tot 23 miljoen euro. Gemeenten trekken dan ook gezamenlijk op richting het ministerie van volksgezondheid bij het zoeken naar een oplossing.

Volgens Kleine moet het negatieve verschil voor een groot deel worden gezocht bij de rijksoverheid. Die hevelde wel taken over maar leverde niet het zelfde geld erbij. Vanuit het rijk was de gedachte dat taken die gedecentraliseerd werden door de lokale overheid goedkoper kunnen worden uitgevoerd. Kleine denkt dat het tekort op de jeugdhulp ongeveer even groot is als het bedrag dat het rijk te weinig betaalt. De wethouder denkt nu na over oplossingen, heeft ook wel wat gedachten daarover, maar wil die eerst in het college bespreken.

Duidelijk is al wel dat de jeugdhulp - en ook de wmo trouwens - ook dit jaar forse gaten in de begroting van Emmen slaat. Voor 2018 houdt de wethouder van financiën, Jisse Otter, al rekening met een tekort van 4,1 miljoen op de jeugdzorg en van 1 miljoen op de wmo. ,,Als we niks doen zitten we aan het eind van dit jaar met een tekort van 3,3 miljoen op de begroting en volgend jaar met 2,3 miljoen.’’

,,De gemeente Emmen is zo langzamerhand verworden tot een zorgkantoor’’, verzucht Otter. Begrijpelijk, want van de totale begroting van 400 miljoen euro is de helft bestemd voor zorgtaken, het zogenoemde sociale domein. Behalve jeugdhulp en wmo gaat er geld naar uitkeringen, de schuldhulpverlening, GGD en beschut wonen.

Alleen aan de jeugdhulp werd vorig jaar al 28 miljoen euro besteed. Daar profiteren liefst 3500 jongeren in Emmen van. ,,Rechter en huisarts zorgen voor veel doorverwijzingen, die moeten we gewoon opvolgen’’, weet Jisse Otter. ,,Wat we zelf kunnen doen is werken aan een betere systematiek, maar dat heeft tijd nodig.’’

Volgens Otter ligt er een pakket maatregelen op tafel om voor 2,7 miljoen euro te besparen. De wethouder belooft dat de burger ontzien wordt bij het vinden van extra geld. ,,De ozb bijvoorbeeld wordt niet verhoogd, dat staat ook in het bestuursakkoord. We moeten als gemeente onze uitgaven tegen het licht houden en daar kritisch naar kijken.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu