‘Het is gelukt, de steen van de verbondenheid is terug’

Het monument stond vier jaar geleden ook al naast de Dorpskerk in Eelde. Maar toen was er geen geld voor aankoop en onderhoud van de ‘steen der verbondenheid’. Daar legde Janny Koops zich echter niet bij neer.

De inwoonster van Eelde mobiliseerde bedrijven, dorpelingen en andere geldschieters om voldoende geld bijeen te brengen, zodat het monument een blijvende plek in het dorp kon krijgen.