‘Invalkrachten hebben baat bij WWZ’

Schoolbesturen protesteren tegen de Wet Werk en Zekerheid. Vakbonden zijn er juist blij mee. ,,De positie van invalleerkrachten wordt stukken verbeterd.’’

Invalskracht Simone Pieters: ,,Het is voor leerlingen ook beter een vast iemand voor de klas te hebben.''

Invalskracht Simone Pieters: ,,Het is voor leerlingen ook beter een vast iemand voor de klas te hebben.''

De Vakbonden CNVO en de Algemene Onderwijsbond (AOb) vinden dat de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) er moet komen. ,,De rechtspositie van invalleerkrachten wordt er door verbeterd’’, zegt Martin van Oosten van CNVO. Het voorkomt dat leerkrachten in tijdelijke banen blijven steken.