‘Kijk naar alternatieven voor windturbines’

Een groep wijkverenigingen en dorpsbelangenclubs roept gezamenlijk de gemeente Emmen op om te kijken naar alternatieven voor windturbines.

Zonneparken

De Erkende Overlegpartners (EOP), vertegenwoordigers van dorpen en wijken die de vaste gesprekspartners zijn van de gemeente, willen dat het college serieus kijkt naar alternatieven zoals zonneparken. Ze verwijzen daarvoor naar de motie van Kamerlid Eric Smaling (SP) die onlangs door de Tweede Kamer is aangenomen.

Volgens de EOP kan met een zonnepark op een ‘evenwichtige manier’ worden voldaan aan de eis om 95,5 MegaWatt (MW) te leveren.

Samenwerken met Duitsland

Verder willen de vertegenwoordigers dat het college gaat onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van het plaatsen van een windpark samen met Duitsland. Aan de Duitse kant van de Zwartenbergerweg worden namelijk windturbines geplaatst die 4,2 MW moeten opleveren. In combinatie met zonneparken moet dat het aantal windturbines nog meer reduceren.

Tot slot roepen ze het college op om goed na te denken over de locaties van de windturbines. ,,Voor zover deze nog geplaatst moeten worden, dient plaatsing te gebeuren op locaties waar de overlast het geringst is en de aantasting van de woongebieden minimaal.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu