‘Landbouw moet uit verdediging'

‘Landbouw moet uit verdediging'

De landbouwsector staat onder druk. Het beëindigen van het melkquotum en de komst van fosfaatrechten veroorzaakt veel onzekerheid onder de melkveehouders. En de maatschappelijke en politieke opinie helpen ook al niet mee.

Kantelend sentiment

De Nederlandse melkveehouderij en zuivel gelden wereldwijd nog altijd als toonaangevend. Maar de sector zucht en steunt onder nieuwe, aangescherpte wet- en regelgeving en een verder kantelend maatschappelijk en politiek sentiment als het gaat om natuur en milieu.

,,De landbouw zit enorm in de verdedigingshoek en daar moeten we uit''

Daar ging het gisteren onder meer over tijdens een werkbezoek van CDA-Kamerlid Jaco Geurts aan Drenthe. Hij bezocht onder meer de melkveehouderij van de familie Neutel aan de Nijstad in Hoogeveen. ,,De landbouw zit enorm in de verdedigingshoek'', constateert Anko Vos, die samen met Roel en Willie Neutel een maatschap vormt. ,,En daar moeten we uit.''

Onduidelijke gevolgen

De maatschap zit midden in een forse uitbreiding van het bedrijf met 250 melkkoeien. Er is vergunning voor de bouw van twee grote stallen, maar voorlopig houden ze het bij eentje. De onduidelijke gevolgen van de komst van fosfaatrechten spelen een rol. Dat nieuwe systeem moet de toename van de hoeveelheid fosfaat (bestanddeel van mest) van melkvee begrenzen.

,,Tijdens het spel worden de regels veranderd.''

Voor elk melkveebedrijf wordt een maximaal per jaar te produceren hoeveelheid fosfaat vastgesteld. Iedere veehouder die nog wil groeien, moet daarvoor fosfaatrechten kopen. Dat kan enorm in de papieren lopen en maakt banken kopschuw. Uitbreiding van de veestapel is in een ander daglicht komen te staan. ,,Jaren geleden, toen we deze uitbreidingsplannen maakten, golden andere bepalingen'', stelt Neutel vast. Vos: ,,Tijdens het spel worden de regels veranderd.''

Geen rust

Dat baart CDA-Kamerlid Jaco Geurts zorg. ,,Er is geen rust in de sector'', zegt hij. ,,Tegelijkertijd merk je een verminderde betrokkenheid bij en maatschappelijk draagvlak voor het boerenbedrijf.'' Geurts richt zijn pijlen ook op de retail. ,,Enkele grote inkooporganisaties bepalen wat er in de supermarkt ligt en wat de consument eet. Terwijl boeren een zeer belangrijke rol spelen als het gaat om de wereldwijde voedselvoorziening.''

Een stuk dichter bij huis is er ook nog terrein te winnen. Niet zelden wordt het melkveebedrijf van Neutel als ‘megastal' gezien. ,,De emotie over landbouw is buitenproportioneel'', stelt Anko Vos. ,,In onze nieuwe stal is het dierenwelzijn juist beter: meer ruimte per koe.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu