‘Landbouw moet uit verdediging'

‘Landbouw moet uit verdediging'

De landbouwsector staat onder druk. Het beëindigen van het melkquotum en de komst van fosfaatrechten veroorzaakt veel onzekerheid onder de melkveehouders. En de maatschappelijke en politieke opinie helpen ook al niet mee.

Kantelend sentiment

De Nederlandse melkveehouderij en zuivel gelden wereldwijd nog altijd als toonaangevend. Maar de sector zucht en steunt onder nieuwe, aangescherpte wet- en regelgeving en een verder kantelend maatschappelijk en politiek sentiment als het gaat om natuur en milieu.

,,De landbouw zit enorm in de verdedigingshoek en daar moeten we uit''