‘Nieuwbouw scholen Wolfsbos noodzakelijk’

De basisscholen in de Hoogeveense wijk Wolfsbos zijn zo slecht dat de gebouwen binnen drie jaar vervangen moeten worden door nieuwbouw.

Onderzoek

Een en ander blijkt uit onafhankelijk onderzoek, dat de noodzaak tot vervangende nieuwbouw onderschrijft. De voordeligste optie is gezamenlijke bouw onder één dak. Dat was ook het oorspronkelijke plan van de scholen. Die investering kost 8,6 miljoen euro.

De schoolorganisaties van Bijeen (openbaar), PricoH (christelijk) en RENN4 (speciaal onderwijs) hebben huisvestingsspecialist Hevo B.V. opdracht gegeven de bouwkundige en onderwijskundige staat, de exploitatie, het binnenklimaat en de veiligheid tegen het licht te houden. Het onderzoek volgt op een eerder rapport van deskundigen van de gemeente. De scholen waren het niet eens met de uitkomsten. Ze vonden dat het rapport een te beperkt en te optimistisch beeld van de situatie schetste.

'Uitermate slechte staat'

Hevo bevestigt de waarneming van de scholen. Volgens de onderzoekers bevinden de gebouwen zich bouwkundig, onderwijskundig en wat betreft het binnenklimaat in ‘een uitermate slechte staat’. ,,Er wordt gestookt voor de vogeltjes en de exploitatiekosten zijn vanwege de leegstand bijna niet meer te dragen’’, schrijven ze.

Namens de besturen en directies hebben de scholen De Goudvink, De Krullevaar, Van der Ploegschool, De Carrousel, De Aventurijn en De Kameleon formeel bij de gemeente gevraagd om passende nieuwbouw. Uit het onderzoeksrapport, dat in handen is van Dagblad van het Noorden , blijkt dat een gezamenlijk project op één locatie het voordeligst is: ruim 8.6 miljoen euro. Aan afzonderlijke nieuwbouw van de schoolgebouwen hangt een prijskaartje van ruim 10,3 miljoen euro.

Renovatie zou volgens de onderzoekers verhoudingsgewijs veel meer geld kosten. In het rapport is dat echter niet rekenkundig onderbouwd. Bij een nieuwbouwplan willen de scholen met de gemeente meedenken over de financiering. Daarbij zou onder meer een commerciële partij (vastgoedbelegger) kunnen aanhaken.

Gesprekken

Al vanaf 2008 wordt met de gemeente gesproken over vervangende nieuwbouw voor de schoolpanden, die dateren uit de jaren 60 en 70. Binnen afzienbare tijd is sowieso 4 miljoen euro nodig voor herstel van bouwkundige zaken, stellen de onderzoekers van Hevo.

De schoolgebouwen hebben een gezamenlijke overcapaciteit van 2500 vierkante meter, leert het rapport. Die leegstand drukt jaarlijks met 175.000 euro op de exploitatie. De energiekosten, als gevolg van de slechte isolatie, zorgen voor een jaarlijks tekort van 58.000 euro. De onderzoekers vinden het binnenklimaat van de gebouwen zwaar onvoldoende.

Geen reactie

De gemeente Hoogeveen heeft het Hevo-rapport ook ontvangen, maar wethouder Jan Steenbergen (Gemeentebelangen) zegt nog geen inhoudelijke reactie te kunnen geven. ,,Onze ambtenaren bestuderen het eerst, daarna gaat een bericht naar de scholen.’’

Volgens de wethouder is de kans ‘erg klein’ dat het college vóór 7 april, wanneer de scholenkwestie in Wolfsbos weer op de agenda van de gemeenteraad staat, met een reactie komt. ,,Dit heeft namelijk tijd nodig. Er liggen meer aanvragen voor herhuisvesting'', aldus Steenbergen. Volgens hem wordt alles opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan (IHP), dat eind dit jaar wordt vastgesteld.

Bevindingen onderzoeksbureau: urinegeur en lekkages

De bevindingen van onderzoeksbureau Hevo liegen er niet om. Een overzicht van de basisscholen in Wolfsbos die onder de loep zijn genomen.

OBS De Goudvink:

Trieste en verlopen indruk

Ongedierte voelt zich thuis in het verouderde gebouw

CV-ketels moeten bij koud weer regelmatig worden opgestart of door monteur aangezet

Oudere leerlingen klagen regelmatig over hoofdpijn

CBS De Krullevaar:

Bij binnenkomst komt de urinegeur je tegemoet

Het platte dak is niet geïsoleerd en er zijn regelmatig lekkages

Sterk verouderde school die op alle aspecten onvoldoende scoort

G.J. van der Ploegschool (speciaal onderwijs):

Stalen kozijnen met enkel glas

De school heeft veel leegstaande ruimtes

Overcapaciteit zorgt voor overmatige exploitatietekorten die de school moet betalen

SBO De Kameleon:

Overduidelijk sterk verouderd gebouw dat via methode pappen en nathouden wordt onderhouden

Het casco is slecht, er is sprake van optrekkend vocht en lekkages.

Het plein en het rioleringsstelsel hebben last van verzakkingen

Gordijnen moeten de tocht en koudeval enigszins dragelijk maken

SBO De Carrousel:

Het platte dak heeft last van lekkages

De CV-installatie en riolering laten te wensen over

Door het niet geïsoleerde dak is de temperatuur in de lokalen moeilijk onder controle te houden.

Stalen kozijnen met enkel glas zorgen voor koudeval en tocht

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu