‘Peuterwerk in Emmen buitenspel'

Foto Archief DvhN/ ANP ANP

Zeventien kinderopvangorganisaties in Emmen luiden in een brandbrief aan het college opnieuw de noodklok.

Zeventien kinderopvangorganisaties in Emmen luiden in een brandbrief aan het college opnieuw de noodklok.

Ze voelen zich buitenspel gezet nu de gemeente bij de voorschoolse opvang voor nog maar één aanbieder kiest, de Stichting Peuterwerk. Die werd drie jaar geleden speciaal opgericht om het peuterwerk van de welzijnsstichting Sedna vorm te geven. Emmen ging er daarbij vanuit dat de voorschool – kinderen die al op 2,5-jarige leeftijd onderwijs krijgen – meer succes heeft als er met één partner gewerkt kan worden.

Grote zorgen
De zeventien organisaties zeggen in het bezwaarschrift grote zorgen te hebben over de ontwikkeling in Emmen. ,,In de ijver om als gemeente Emmen een goed aanbod voor kinderen te waarborgen, is de sector kinderopvang de afgelopen jaren buitenspel komen te staan. Er is gekozen voor één aanbieder en onder het mom van efficiency worden de andere, zelfstandige aanbieders, weggezet.'' Ze opereren nu in het keurslijf van een stuurgroep, waarin ze niet eens vertegenwoordigd zijn. De gemeente Emmen heeft al aangegeven dat de zeventien als koepelorganisatie wel in de stuurgroep zouden moeten kunnen plaatsnemen.

De organisaties wijzen erop dat ze in de afgelopen jaren, die gekenmerkt werden door krimp en een verminderde vraag, het hoofd boven water wisten te houden zonder subsidies. Door te kiezen voor één peuterwerkorganisatie gaat de gemeente helemaal voorbij aan de jarenlange goede samenwerking tussen basisscholen en kinderopvang, zeggen de zeventien organisaties.

Efficiency noemen ze bovendien een drogreden. Een groot aantal kinderopvangorganisaties heeft vorig najaar een aanvraag ingediend voor de uitvoering van peuterwerk – al dan niet met voorscholen – en toonde daarbij aan dat met minder geld meer peuters kunnen worden bereikt. De gemeente heeft daar nooit op gereageerd.

Juridisch
Karel Eggen (D66) vroeg donderdagavond in de gemeenteraad aandacht voor de argumenten van de zeventien kinderopvangorganisaties. Die waren ook ruim vertegenwoordigd op de publieke tribune, maar veel wijzer werden ze daar niet.

Wethouder Bouke Durk Wilms (CDA) voelde zich niet vrij om te reageren. Vanwege het bezwaarschrift is sprake van een juridische procedure. Wel zei Wilms dat hij zich houdt aan afspraken die vorig jaar met de kinderopvang zijn gemaakt.

Nieuws

Meest gelezen

menu