‘Plan windpark was overval’

Protesttegen de windmolens in 2e Exloërmond in 2015 tijdens een bezoek van minister Henk Kamp aan het Mondengebied. Foto Kees van de Veen

De planning van een groot windpark in de Drentse Monden was een bestuurlijke overval met grote gevolgen voor de inwoners, aldus de tegenstanders.

De Raad van State maakte gisteren tijdens de zitting direct duidelijk dat ze zware juridische argumenten nodig heeft om het besluit van de minister voor de inpassing van Windpark Drentse Monden en Oostermoer te vernietigen.

Advocaten van Platform Storm en Wind Nee stelden bij de hoogste bestuursrechter dat de bevolking met de plannenmakerij voor het windpark in het begin is genegeerd en al snel voor een voldongen feit stond.

Geen mogelijkheid tot inspraak

,,Bij de provincie is geen mogelijkheid tot inspraak geweest. Dat had volgens ons wel gemoeten’’, zegt advocaat Anne van Nus. De provincie maakte in overleg met het Rijk ineens volop ruimte voor een groot windpark in het Mondengebied en wijzigde daarvoor het omgevingsplan. Bewoners hadden geen kans om daar snel op te reageren. Een grote bestuurlijke fout, vindt Nus.

De advocate van de minister van Economische Zaken is zich van geen kwaad bewust. Ze betoogde dat het Rijk met de provincies afspraken had gemaakt over de hoeveelheid windenergie per provincie. Dat de provincie Drenthe vervolgens koos voor meer windenergie in het Mondengebied en daar bestuurlijk op een bepaalde manier bestuurlijk mee omging, is een zaak van de provincie.

Toen de sociale en maatschappelijke impact van dat besluit op het Mondengebied duidelijk werd, sloegen inwoners op tilt. Hevige protesten en verstoorde verhoudingen met grondeigenaren die financieel belang hebben bij het windpark waren het gevolg. De gang van zaken kenmerkt volgens Van Nus de ongelijke positie van burgers ten opzichte van de provincie en het Rijk. Inwoners voelen zich overvallen. Van Nus: ,,Omwonenden liepen al snel achter de feiten aan. De provincie praat met het Rijk. De minister zit met de initiatiefnemers aan tafel. Er worden adviesbureaus gevraagd die vervolgens op allerlei manieren duidelijk maken dat het windpark aan alle eisen voldoet.’’

Waakzaam

De inwoners toonden zich bij de Raad van State waakzaam. Ze vertrouwen de zaak niet. Uit de subsidiebeschikking van het Rijk blijkt dat er geen turbines van 3 maar 4,2 megawatt kunnen komen. ,,Dat kan van invloed zijn op de milieu-effecten. Die moeten opnieuw worden onderzocht. Ons dorp is ingeklemd tussen twee rijen turbines. Als een plakje ham tussen een kadetje. Is dat insluiting? Wij spreken van opsluiting’’ , zegt Ali Edelenbosch van dorpsvereniging Gasselternijveenschemond.

Van Nus vroeg ook aandacht voor het onderwerp geluidsoverlast en dan met name de toename van laagfrequent geluid. ,,Dat is onvoldoende onderzocht.’’ De gerechtelijke omgevingsdeskundigen die door de Raad van State aan het werk zijn gezet, zeggen dat voor laagfrequent geluid geen normen zijn.

Nieuws

Meest gelezen

menu