‘Provinciale aanbesteding voor flexwerk discrimineert’

FOTO ARCHIEF DVHN

De provincies Drenthe, Friesland en Groningen hebben een aanbesteding voor flexwerkers, ter waarde van 40 miljoen euro, opgeschort na een juridische klacht.

De huidige uitzend- en payrollcontracten die de drie provincies hebben afgesloten, lopen op 31 januari 2017 af. De aanbesteding voor de komende vier jaar, het gaat om honderden tijdelijke arbeidskrachten, wordt andermaal gezamenlijk uitgevoerd. Met name omdat het efficiënter is. De inkoop van personeel kan daardoor ook goedkoper uitpakken.

De nieuwe zogeheten raamwerkovereenkomst voor de inhuur van tijdelijk personeel moet echter juridisch worden bestudeerd na een brief van de advocaat van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Zij behartigt de belangen van ruim 1100 uitzendbureaus, payroll-bedrijven en zzp-bemiddelaars. Bij de NBBU zijn met name organisaties in het midden- en kleinbedrijf (tot 250 werknemers) aangesloten. Grote uitzendbedrijven zoals Randstad zitten bij de andere brancheorganisatie, de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).

Statement

In de aanbesteding zoals die door Drenthe, namens de drie provincies, is opgesteld, wordt alleen de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van de ABU geaccepteerd. ,,En daarmee is ze discriminatoir’’, stelt Alexander Reuvers, aanbestedingsspecialist namens de NBBU. ,,In deze orde van grootte hebben we het eerder gezien bij de gemeente Den Haag en de Nationale Politie. Die aanbestedingen hebben we laten gaan, maar nu hebben we besloten om toch een statement te maken. Als alleen de cao van de ABU wordt geaccepteerd worden al onze leden bij voorbaat niet geaccepteerd als inschrijvende partij. En onze leden zijn met name de iets kleinere, regionaal opererende, uitzendbureaus. Die willen we ook de kans geven om grotere overheidsopdrachten binnen te slepen. Als we het niet doen zal er nooit een tweede Frits Goldschmeding (oprichter Randstad, red.) opstaan. Hij is ook ooit klein begonnen.’’

Volgens Reuvers is Drenthe eerst via e-mail en telefonisch verzocht om de aanbesteding aan te passen. ,,Toen dat niet hielp hebben we onze advocaat ons vriendelijke verzoek in juridische tekst laten gieten. Drenthe weet nu dat het menens is.’’

Een woordvoerder van de provincie Drenthe bevestigt dat de aanbesteding is ingetrokken. ,,Er komt geen werk in de knel’’, zegt ze. ,,Maar dit moet even zorgvuldig worden bekeken. We willen zo vlot mogelijk door en zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen, want een aantal bedrijven had zich al gemeld.’’

Onder de overeenkomst vallen ook tijdelijke krachten van het Drents Museum, het OV-bureau Groningen Drenthe, de Regionale Uitvoeringsdienst en Prolander.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu