‘Randstedelingen' fel in strijd tegen molens

Windmolens. FOTO DVHN

Advocatenkantoor Li & van Wieringen slijpt de messen voor een collectieve rechtszaak tegen het Rijk. Inzet is de komst van een grootschalig windpark in de Veenkoloniën tegengaan.

Randstad

Volgens mr. Yung Li van het advocatenkantoor hebben zich verspreid over de hele regio Oostermoer en Mondengebied enkele honderden mensen aangemeld. ,,Daar zitten niet alleen particulieren, maar ook bedrijven bij.'' Saillant detail: een groot deel hoort niet tot de categorie ‘autochtone veenkoloniaal'. ,,Er is een opvallend groot aantal van mensen die de drukte van het Westen is ontvlucht om hier rust, stilte en groen te zoeken.''

Het voorontwerp voor de pleitnota volgens Yung Li ligt klaar. Het is nu wachten tot op het moment waarop minister Kamp het definitieve plan wereldkundig maakt. Dat gebeurt zoals het er nu naar uitziet op 4 maart.

‘Monsterlijke monumenten'

Snel daarna start Li & van Wieringen met de procedure. Yung Li ziet kansen. ,,Draagvlak ontbreekt onder de bevolking, er is onvoldoende naar mensen geluisterd, het gezondheidsaspect en schade die windturbines aan de omgeving toebrengen, zijn niet meegewogen en de alternatieve plannen voor een solarpark worden niet serieus genomen. De technologie van windenergie is bovendien achterhaald. Over vijf, tien jaar staat het landschap vol monsterlijke monumenten. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.''

In veruit de meeste gevallen dekt een eventuele rechtsbijstandsverzekering de kosten. Wie lid is van actiegroep Platform Storm kan zich voor 121 aanmelden voor de collectieve procedure. Li: ,,Natuurlijk kunnen mensen zich ook rechtstreeks bij ons kantoor aanmelden. Wij zullen voor het vaststellen van ons tarief daarbij altijd rekening houden met de draagkracht.''

Nieuws

Meest gelezen

menu