‘Samenleving geschokt door uitzending Zembla'

Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen heeft de gemeenteraad donderdagavond de garantie gegeven dat de uitkomsten van de drie Inspectierapporten over de zaak Sharleyne niet weggemoffeld of in achterkamertjes besproken worden.

Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen heeft de gemeenteraad donderdagavond de garantie gegeven dat de uitkomsten van de drie Inspectierapporten over de zaak Sharleyne niet weggemoffeld of in achterkamertjes besproken worden.

,,Dat gaan we in alle openheid behandelen, daar heeft de samenleving ook recht op'', sprak Loohuis. Hij reageerde voorafgaand aan de raadsvergadering op het tv-programma Zembla, dat woensdagavond aandacht besteedde aan de tragische dood van het 8-jarige meisje. Daaruit bleek dat hulpverlenende instanties in Hoogeveen niet hebben ingegrepen, ondanks diverse signalen over de onveilige thuissituatie van Sharleyne.

,,De samenleving is geschokt door de uitzending van Zembla'', stelde burgemeester Loohuis. ,,Er zijn veel emoties en terechte vragen. Je wilt het liefst zo snel mogelijk weerwoord geven op de inhoud van de uitzending, maar we hebben met wettelijke bepalingen te maken ten aanzien van privacy en de Jeugdwet.''

Daarnaast lopen nog drie onafhankelijke onderzoeken naar het functioneren en handelen van de hulpverlenende instanties. ,,Ik had liever gehad dat die conclusies nu al klaar waren, maar daar gaan wij niet over.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Sharleyne
menu