‘Windpark Mondengebied is te ingrijpend’

De vijftig windturbines die het Rijk heeft gepland in de Drentse Veenkoloniën zijn wel erg ingrijpend. Dat vinden Tweede Kamerleden Eric Smaling (SP), Agnes Mulder (CDA) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie).

De politici proberen minister Henk Kamp (VVD) dinsdagmiddag middels drie moties op andere gedachten te brengen.