Het begin van de Tweede Wereldoorlog 'jubileert' ook: Bij Coevorden werd de Duitse opmars 80 jaar geleden urenlang opgehouden

Met alle aandacht voor 75 jaar bevrijding is het risico groot dat we vergeten dat het begin van de oorlog ook ‘jubileert’. Op 10 mei was het tachtig jaar geleden dat het Nederlandse leger de Duitse bezetting probeerde te voorkomen.

Het gymnasium in Assen gold in 1940 als mobilisatiebureau.

Het gymnasium in Assen gold in 1940 als mobilisatiebureau. Foto: Asser Historische Vereniging

Voor de geschiedschrijving is het verhaal heel snel verteld: de Duitsers hadden maar vijf dagen nodig om Nederland tot overgave te dwingen. Maar dat daarvoor Rotterdam moest worden weggevaagd, hadden de Duitsers zelf eigenlijk niet voorzien. Voor veel Duitse militairen die Nederland in marcheerden was de vijand eigenlijk niet het Nederlandse leger, maar de Engelsen.